Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lösegendomsförsäkring

Hemförsäkringen skyddar lösegendomen i hemmet, dvs. sakerna vid sakskador. Läs mer om vad som avses med lösegendom, vad lösegendomsförsäkringen ersätter och köp en hemförsäkring enkelt på nätet.

Vad är hemmets lösegendom?

Med hemmets lösegendom avses sedvanliga föremål som är avsedda för privat bruk, såsom

 • möbler, kläder, hushållsartiklar, inredningstextilier

 • hushållsmaskiner och -apparater, hemelektronik och annan elektronik

 • hobby- och idrottsutrustning

 • cyklar

 • värdefull egendom till exempel smycken, konst- och designföremål samt samlingar.

Försäkringen för hemlösegendom omfattar också fasta inredningar och delar i lägenhet, såsom parkett, plattbeläggningar, tapeter och fasta skåp.

I rad- och parhus omfattar lösegendomsförsäkringen gårdsbyggnader på högst 15 kvadrat på den egna gården högst upp till 10 000 €.

Vanliga frågor

I hemmets lösegendom ingår inte:

 • djur

 • data, filer och andra färdigprogram än de som finns offentligt tillgängliga och hänför sig till eller ingår i datamedium

 • avhandlingar, lärdomsprov, manuskript och andra motsvarande handlingar

 • virtuella valutor

 • lösegendom du hyrt eller lånat ut till annan

 • egendom vars innehav eller användning är olaglig

 • kompaktlastare

 • båt med manöverbord

 • övriga farkoster och deras utrustning

 • tjänstecyklar

 • egendom som används i förvärvsarbete, exklusive enskild näringsidkare

 • bastubyggnader

 • statyer och konstföremål på gårdsplanen

 • vattenområden, bryggor och strandkonstruktioner.

Du kan läsa en mer detaljerad lista över hemförsäkringsvillkoren.

Villkor (pdf)

Lösegendomsförsäkringen gäller både hemma och i fritidsbostaden. Försäkringen gäller inte utomlands, men lösegendomen du har med dig kan du försäkra med en resgodsförsäkring. Läs mer om resgodsförsäkringen.

Om du flyttar gäller lösegendomsförsäkringen under flytten i båda bostäderna, under förutsättningen att bostäderna är i din besittning, dock högst under två månader. Läs mer om hemförsäkring under flytten.

Från hemförsäkringen ersätts skador på lösegendom beroende på omfattningen av hemförsäkringen du väljer. De vanligaste skadorna på lösegendomen är bräckage, vilka ersätts från Omfattande och Omfattande Plus hemförsäkringarna. Från försäkringen ersätts i första hand reparationskostnader eller kostnader för anskaffning av ny motsvarande egendom med beaktande av egendomens ålder. Med hemförsäkringen skyddar du din lösegendom också bl.a. för skador som orsakas av brand, läckage, stöld och skadegörelse.

Välj den lösegendomsförsäkring för hemmet som är lämpligast för dig

Du kan välja den hemförsäkring som lämpar sig för just dina behov bland fyra alternativ.

 • Omfattande hemförsäkring är den mest populära hemförsäkringen och från den ersätts mera omfattande bräckage och andra skador.

 • Du kan lägga till Omfattande Plus -skydd till Omfattande hemförsäkring, med vilket du kan förbättra skyddet för lösegendomen bl.a. med bättre åldersavdrag.

 • Från Bas hemförsäkring ersätts skador som orsakas av brand, storm, blixtnedslag, hagel, läckage, stöld och skadegörelse. Från Bas hemförsäkring ersätts inte bräckageskador, som är vanliga lösegendomsskador.

 • Från Reducerad hemförsäkring ersätts i första hand brandskador.

Läs mer om våra hemförsäkringar här.

Sök pris och köp

Maximiersättning för lösegendom

Från hemmets lösegendomsförsäkring ersätts saker upp till maximiersättningen, som antecknats i försäkringsbrevet. Enskilda föremål ersätts vanligtvis upp till högst 15 000 euro med några undantag. Se avvikelser vad gäller maximiersättningar.

Du ska inte ha stora summor pengar hemma, men om det inträffar en skada ersätts dessa upp till totalt 500 € från lösegendomsförsäkringen. Till andra betalningsmedel räknas bl.a. oanvända frimärken, lunchsedlar och checkar.

Till fasta inredningar och dess delar räknas bl.a. fasta maskiner, inventarier och anordningar samt vägg-, golv- och takmaterial. Dessa ersätts upp till högst 15 000 €.

På sommaren kan det hända ett och annat när du utövar dina fritidsintressen. Lösegendomsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter lätt utrustning för vattensport totalt upp till högst 5 000 €.

Hemmets lösegendomförsäkring ersätter maskiner inklusive tilläggsutrustning upp till 5 000 €. Dylika maskiner är t.ex. åkgräsklippare (topphastighet högst 15 km/h) och fordon avsedda för barn (topphastighet högst 25 km/h).

Till arbetsredskap räknas t.ex. verktyg, telefon och datorutrustning. Dessa ersätts upp till högst 5 000 €.

Vid behov kan du även försäkra separata föremål med önskat maximibelopp. Du kan avtala om dessa genom att kontakta vår kundtjänst.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.