<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vad omfattar hemförsäkringen?

Olika slags skador kan inträffa hemma och då ger hemförsäkringen skydd för ditt hem och sakerna i hemmet.

Reducerat

Ersättningsgilla skador

Den reducerade hemförsäkringen täcker de allvarligaste skadorna i hemmet. Ansvarsförsäkring och rättsskydd ingår också.

Försäkringen ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

Från försäkringen ersätts kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

Försäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

Försäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

Tilläggsskydd

Ersättningsgilla skador

I händelse av skada på lösegendom får du bättre åldersavdrag än med andra hemförsäkringar, samt skydd för återställning av filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med datorskada. Ingen tilläggssjälvrisk dras av från kostnaderna för tillfälligt boende. Du får dessutom ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.