Sjukkostnadsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Har du förberett dig på kostnader som orsakas av sjukdom eller olycksfall.

Sjukkostnadsförsäkringen möjliggör alltid att man får vård snabbt på den vårdplats som den försäkrade själv väljer eller den vårdplats som LokalTapiola rekommenderar.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

På FPA:s sidor hittar arbetsgivaren och den försäkrade nyttig information bl.a. om den sjukdagpenning FPA betalar, om rehabilitering och om arbetshälsovård.

  Fpa.fi


Vad ersätter sjukkostnadsförsäkringen till exempel?

Förvaltningsavgifter

Försäkringen ersätter vård- och undersökningskostnader vid sjukdom och olycksfall. Vårdkostnader uppstår bl.a. av läkarundersökningar, magnetröntgen och operationer.

Vårddagsavgifter

När den försäkrade blir tvungen att en längre tid vara på sjukhus för att undersökas eller för att få vård ersätter försäkringen sjukhusets vårddagsavgifter.

Mediciner

Försäkringen ersätter mediciner som ordinerats av läkare och som säljs på apotek.

Övriga ersättningar

Kostnader för kosmetisk vård av skador orsakade av olycksfall och vårdkostnader för tandskador.

 

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.