Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kompletterande skydd för personal

Med kompletterande skydd för personal kan du förbättra din personals, din viktigaste resurs arbetsförmåga samt minska på frånvaro upp till 20 %. Vill du hjälpa din personal att må bättre?

Den bästa lösningen för dig och din personal

En välmående arbetsdag är värdefull för både arbetstagaren och företaget. Vi vill bygga en lämplig lösning för ditt företag som skyddar dina arbetstagare, förhindrar arbetsoförmåga samt stöder orkande både på arbetet och på fritiden.

Bra och snabb vård

En olycksfallsförsäkring utgör en bra grund som LokalTapiola, med hjälp av sin långa och omfattande erfarenhet, utökat med Finlands mest effektiva kedja för vård av arbetsolycksfall.

Läs mer om arbetsolycksfallsförsäkring.

Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen täcker inte alla olycksfall som sker under en distansarbetsdag. Det inträffar många olycksfall hemma och då har arbetsgivaren och arbetstagaren stor nytta av ett mera omfattande försäkringsskydd.

Läs mer om distansarbetsförsäkring.

De flesta olycksfallen inträffar på fritiden. Med en fritidsolycksfallsförsäkring säkerställer du att dina anställda snabbt får vård och kan återvända till arbetet.

Läs mer om fritidsolycksfallsförsäkring.

Vård som ges i rätt tid och håller hög klass försnabbar tillfrisknandet och minskar frånvaron. Företaget får rapporter om premier och sjukvårdskostnader av LokalTapiola.

Läs mer om arbetsförmågaförsäkringen.

Arbetstagaren behöver den bästa möjliga hjälpen på sin arbetsresa, när ett olycksfall inträffar eller resgodset försvinner.

Läs mer om reseförsäkringen.

Levebröd

Arbetsoförmögen kan man bli när som helst under karriären, också under tider då det ekonomiska ansvaret är stort på grund av till exempel familjesituationen, någon annan livssituation eller lån.

Bekanta dig med livförsäkring.

En pensionsförsäkring är en förmån arbetstagarna uppskattar och ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt att belöna och engagera personalen.

Läs mer om pensionförsäkringen.

När pensionen börjar, upphör företagshälsovården. Behovet av att följa med hälsan upphör dock inte, snarare tvärtom. Med Hälsoförsäkring kan du erbjuda dina arbetstagare ett bra skydd under pensionen.

Riskhantering

Med riskhantering kan ditt företag förebygga eller minska störningar och skador. Samtidigt kan företaget utveckla nya funktionssätt och skapa förutsättningar för en trygg arbetsplats och en välmående personal.

Läs mer om riskhantering.

Använd anvisningarna, blanketterna och verktygen för att utveckla säkerheten och riskhanteringen i ditt företag!

Läs mer om riskhantering.

Lämna kontaktbegäran

En engagerad arbetstagare är värdefull för företaget

Hur ser ett familjeföretag i praktiken till att personalen vill hållas kvar i företaget? Vi frågade personalchef Nina Perttula vid Kuusakoski.

Läs mer om hur personalen vill hållas.

Vilken personalförmån är finländarnas favorit?

Av de personalförmåner arbetsgivaren erbjuder är en omfattande företagshälsovård klart och tydligt den mest uppskattade förmånen. På andra och tredje plats kommer stöd för motion eller lunchförmån samt frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder.

Läs mer om personalförmåner.

Varför ersätts olycksfall i distansarbete mera begränsat än olycksfallen som inträffar på arbetsplatsen?

Distansarbete har blivit vardag och samtidigt har även olycksfallen som inträffar under distansarbete ökat.

Läs mer om olycksfall i distansarbete.