<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kompletterande skydd för personal

Med kompletterande skydd för personal kan du förbättra din personals, din viktigaste resurs arbetsförmåga samt minska på frånvaro upp till 20 %. Vill du hjälpa din personal att må bättre?

Den bästa lösningen för dig och din personal

En välmående arbetsdag är värdefull för både arbetstagaren och företaget. Vi vill bygga en lämplig lösning för ditt företag som skyddar dina arbetstagare, förhindrar arbetsoförmåga samt stöder orkande både på arbetet och på fritiden.

En engagerad arbetstagare är värdefull för företaget

Hur ser ett familjeföretag i praktiken till att personalen vill hållas kvar i företaget? Vi frågade personalchef Nina Perttula vid Kuusakoski.

Läs mer om hur personalen vill hållas .

Vilken personalförmån är finländarnas favorit?

Av de personalförmåner arbetsgivaren erbjuder är en omfattande företagshälsovård klart och tydligt den mest uppskattade förmånen. På andra och tredje plats kommer stöd för motion eller lunchförmån samt frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder.

Läs mer om personalförmåner .

Varför ersätts olycksfall i distansarbete mera begränsat än olycksfallen som inträffar på arbetsplatsen?

Distansarbete har blivit vardag och samtidigt har även olycksfallen som inträffar under distansarbete ökat.

Läs mer om olycksfall i distansarbete .