Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv11.10.2023

Vilken personalförmån är finländarnas favorit?

Av de personalförmåner arbetsgivaren erbjuder är en omfattande företagshälsovård klart och tydligt den mest uppskattade förmånen. På andra och tredje plats kommer stöd för motion eller lunchförmån samt frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder.

I enkäten Vardagsgranskning* som LokalTapiola beställt av Kantar TNS undersöktes vilka personalförmåner som finländarna uppskattar. Favoriten är klart och tydligt en omfattande företagshälsovård som nämndes av 70 procent av de som svarade på enkäten. Förmånen är viktig särskilt för personer i medelåldern och 80 procent av respondenterna i åldrarna 35-54 uppskattar förmånen. Vad gäller yrkesgrupperna så anser särskilt högre tjänstepersoner och direktörer att den är en mycket värdefull förmån.

- Väntetiden i den offentliga hälsovården är ställvis mycket lång och till exempel operationsköerna har blivit längre vilket lett till att hälsoförsäkringarnas popularitet även har ökat inom privata försäkringar. Även arbetsgivarna har märkt att en omfattande företagshälsovård är viktig för personalen samtidigt som det är bra för företaget att arbetstagarna snabbt får vård och kan återgå till arbetet. På den finska försäkringsmarknaden har till exempel antalet sjukkostnadsförsäkrade, som omfattas av företagshälsovården, ökat nästan 1,5-faldigt under de senaste tio åren, säger chief Stefan Sippel i LokalTapiola.

Företag som främjar välmående lockar

Enligt enkäten uppskattar finländarna näst mest ekonomiskt understöd för motion (40 procent) och att arbetsgivaren erbjuder lunchförmån (39 procent). Även olika frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder uppskattas av cirka två femtedelar (37 procent).

- Allt flera anser att arbetet inte längre är allt i allo och fritiden betyder mycket för människorna. Man anser att arbetet ger möjlighet till en bra fritid. För många är det viktigt att ta hand om sig själv och motionera och det har betydelse även för arbetsgivaren då motion och välmående upprätthåller arbetsförmågan.

Sippel har under många år arbetat med personallösningar i företag och han har märkt att det håller på att ske en viss förändring inom personalförmånerna.

- De traditionella förmånshelheterna såsom lunchförmån, försäkringar och understöd för motion är i en brytningstid. Företagen får intryck och idéer från globala och internationella aktörer även vad gäller personalförmåner och i framtiden kan det hända att företagen erbjuder personalen helt nya förmåner, till exempel elbilar eller städ- och tvättjänster.

Förmåner som intressentgrupper erbjuder är viktiga för yngre personer

Vilka saker personerna uppskattar varierar lite beroende på ålder. De som är yngre än 25 tycker det är viktigt att få ekonomiskt stöd för arbetsresor och de är även mer intresserade av rabatter på intressentgruppernas produkter och tjänster (31 procent). För nästan hälften av åldersgruppen är även lunchförmånen viktig.

- För äldre arbetstagare är det typiskt att omfattande och konkreta anställningsförmåner är viktigare. Bland yngre personer märker man klart och tydligt att de tycker att saker som har att göra med arbetsgivarens ansvar är viktiga och att de uppskattar förmåner som gör det möjligt att ha intressanta fritidssysselsättningar. Med dessa förmåner kan arbetsgivaren profilera sig även inom sin egen sektor och göra företaget mer lockande än andra företag.

En dryg fjärdedel av de finländska respondenterna berättar att de uppskattar tilläggspensionsförsäkringen som arbetsgivaren erbjuder.

- Olika försäkringsförmåner är även ett bra sätt för arbetsgivaren att binda personalen till företaget. Många finländare funderar kanske på sitt uppehälle under den kommande pensionstiden och en stor del av de förmåner arbetsgivaren erbjuder upphör i allmänhet när pensionen börjar. Frivilliga försäkringar som arbetsgivaren erbjuder är betydande konkurrensfaktorer inom vissa branscher. För arbetstagaren är det lätt att se det ekonomiska värdet i sådana förmåner.

Vill du binda personalen till företaget med en bättre hälsovård eller med försäkringar? Vi hjälper dig.

*LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 027 finländare 15–21 januari. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.