Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Arbetsliv 11.10.2023

Familjeföretaget vill hålla fast vid sina toppkrafter – ”för oss är det hållbar verksamhet att ta hand om personalen”

En engagerad arbetstagare är värdefull för företaget. Hur ser ett familjeföretag i praktiken till att personalen vill hållas kvar i företaget? Vi frågade personalchef Nina Perttula vid Kuusakoski.

Verksamhet på 19 olika orter har tvingat det finländska företaget som specialiserat sig på industriell återvinning att fundera på följande: hur kan företaget främja öppenhet och transparens för att säkerställa en smidig vardag och enhetliga arbetsprocesser? Enligt personalchef Nina Perttula är nyckeln en bra kommunikation och ett fungerande samarbete: ”Vi vill att arbetet görs i samarbete enligt gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller. Med verksamhetsmodellerna försäkrar vi oss bland annat om att de anställda behandlas likvärdigt oberoende av om arbetsplatsen är i Uleåborg eller Helsingfors.”

Öppenhet och en likvärdig behandling är ett sätt för företaget att se till att personalen vill stanna kvar i företaget. De drygt 400 anställda som arbetar i företaget har för närvarande en genomsnittlig anställningslängd på 13 år och bland dem finns experter inom alla åldersgrupper. Bevisligen trivs alltså arbetstagare i alla åldrar hos Kuusakoski – vad är nyckeln till att de flesta vill stanna kvar?

”Vi vill på riktigt ta hand om personalen. Vi lever inte kvartalsekonomi utan som ett familjeföretag tar Kuusakoski fram lösningar som håller över generationer. Att försäkra personalen på ett omfattande sätt är en del av företagets hållbara verksamhet och behövs bland annat för riskhanteringen – företaget vill att toppkrafterna ska må bra. Hos oss är omfattande försäkringar och hälsovård uppskattade personalförmåner och även när vi rekryterar är det många som berömmer och förvånar sig över hur bra personalförmåner vi har. Ingen tänker ju hela tiden på försäkringar i vardagen men vi vill vara förberedda om olyckan är framme – då är försäkringarna till stor hjälp och ger trygghet.”

Att bry sig är hållbarhet

Kuusakoski anser att framförhållning är den bästa riskhanteringen. När det gäller risker för arbetsförmågan är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen klart och tydligt den största risken. ”Hos oss är många arbetsuppgifter fysiska och kräver att man använder benen och därför är det viktigt att ta hand om den fysiska arbetsförmågan. Lyckligtvis är sjukfrånvaroprocenten liten men vi försöker arbeta på ett förutseende sätt för att undvika frånvaro och för tidig sjukpension”, säger Perttula. Den senaste åtgärden är att arbetsfysioterapeuter besöker arbetstagarnas enskilda arbetsplatser för att granska ergonomin och svara på arbetstagarnas frågor.

Nuförtiden är problem med den psykiska hälsan den största enskilda orsaken till arbetsoförmåga men det stämmer inte på Kuusakoski. Enligt företagets statistik är det ovanligt med frånvaro på grund av problem med den psykiska hälsan. Perttula tror att de förutseende tjänsterna håller frånvaron på en låg nivå. ”Våra förutseende tjänster för den psykiska hälsan fungerar bra. Ju tidigare man söker hjälp och får det, desto mindre är risken att problemen leder till lång frånvaro och bestående arbetsoförmåga.”

Företaget har dessutom börjat använda en ny verksamhetsmodell, hälsoträningen. Med hjälp av hälsoträningen kan anställda under sex månader få hjälp av en tränare för att förbättra sina levnadsvanor. Resultaten har varit bra: motionen har ökat, sömnen, återhämtningen och matvanorna har blivit bättre och stressen har minskat. ”Risken för smärtor i stöd- och rörelseorganen minskar avsevärt när sömnen, kosten och motionen är i balans.”

Företaget vill ta hand om och hålla kvar personalen på företagets villkor, inte olika trenders

Kuusakoski tror att personalen är företagets viktigaste del. Därför har företaget tagit fram sätt med vilka personalen kan främja företagets framgång. ”I slutet av förra året startade vi en idéverkstad på vilken personalen kan ge idéer på hur företaget kan utvecklas, öka säkerheten och spara på energi. Arbetstagarna deltar gärna när de ser att deras idéer på riktig har betydelse. Det finns väl ingen som kan bättre säga hur arbetet och arbetsprocesserna eller arbetssäkerheten kan förbättras än de som utför själva arbetet?”

Enligt Perttula har utvecklingen under de senaste åren haft en enorm betydelse för hur människorna ser på Kuusakoski som arbetsgivare. ”Konkurrensen om kompetent arbetskraft har ökat och kommer säkert att öka även i fortsättningen. Det går nu förstummande bra för oss i rekryteringarna. Coronapandemin framhävde situationen ytterligare när människorna började fästa mer uppmärksamhet vid företagens värderingar. Många vill arbeta i en miljö som ger dem betydelse i livet, både när det gäller företaget och själva arbetsplatsen, men även så att personen själv känner att hen är en betydelsefull del av organisationen.”

Även personalförmånerna är till fördel i rekryteringarna. För Perttula och Kuusakoski är personalförmånerna emellertid ett sätt att även berätta om företagets kultur och mål. ”Arbetstagarna i vår produktionsorganisation skulle nog inte ha så mycket glädje av en timme mindfullness mitt på dagen. Vi erbjuder hellre personalförmånerna enligt personalens verkliga behov och enligt vad vi vill kommunicera med förmånerna. Människorna har olika behov och därför borde helheten byggas på företagets och människornas villkor, inte på olika trenders villkor.”

En engagerad personal bidrar till företagets framgång

Om företaget strävar efter tillväxt eller innovationer är en förutsättning att de grundläggande sakerna är i skick: alla vet vad de gör och varför, arbetets verkningsfullhet är transparent och försäkringsskydden är tillräckliga med tanke på riskhanteringen. Enligt Perttula är en tillväxt som sker på en lös grund slumpmässig. ”Det går till exempel inte att starta projekt för att ta fram nya innovationer om processerna släpar efter. Utvecklingen eller nya affärsmöjligheter sker ofta endast på tur om du inte förutser riskerna.”

Hos Kuusakoski består grunden av några få men viktiga delar: att personalen är trygg, att riskerna förutses, att saker och ting kommuniceras öppet och att arbetstagarna känner att företaget bryr sig om dem. ”På det här sättet uppstår det även nya idéer som ger lönsamhet. När de anställa upplever att företaget uppskattar dem, är de även beredda att bidra till företagets framgång.”