Tapaturmavakuutus Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Genom att försäkra arbetstagarna även mot fritidsolycksfall säkerställer du att de får snabbt vård och kan snabbt återgå till arbetet. Försäkringen gäller i hela världen 24/7.
Ersättningar betalas på samma villkor som i lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring. För att försäkringen ska gälla krävs en gällande arbetsolycksfallsförsäkring i LokalTapiola.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

Finlands mest omfattande försäkring för fritid

Varje år sker det cirka 700 000 fritidsolycksfall. I rollen av arbetsgivare kan du erbjuda dina arbetstagare Finlands mest omfattande fritidsolycksfallsförsäkring eftersom privatpersoner inte kan teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Fördelar för arbetsgivaren

  • En uppskattad personalförmån engagerar och motiverar eftersom försäkringen endast kan fås via arbetsgivaren.
  • Försäkringsskyddet gäller bland annat i samband med distansarbete samt vid företagets rekreationsevenemang där det lagstadgade skyddet nödvändigtvis inte annars gäller.
  • Dagpenningen betalas till arbetsgivaren för den tid under vilken sjuklön betalats.
  • Frånvaron orsakad av fritidsolycksfall minskar till följd av snabbare vård och snabbare rehabilitering tack vare LokalTapiolas hänvisning till vårdkedjor.
  • Premien är avdragbar i beskattningen.
  • Skattefri naturaförmån för arbetstagaren.

Ersättningar som betalas utgående från försäkringen baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Ersättningsslagen hittar du här.


Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.