Tapaturmavakuutus Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Arbetsgivaren kan om den så vill utvidga det lagstadgade olycksfallsskyddet för arbetstagarna så att den också gäller fritiden med fritidsförsäkringar som följer lagen om olycksfallsförsäkring. Du kan välja Gruppförsäkring för fritid, Individuell fritidsförsäkring eller idrottsförsäkring.
 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

 
  • Försäkringen är en tilläggsskyddsförsäkring för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.
  • Du kan teckna den antingen för enskilda personer eller för en grupp.
  • Ersätter olycksfall på fritiden världen runt.
  • Ersättningarna betalas enligt olycksfallsförsäkringen.
  • Det är omöjligt för en privatperson att få ett lika täckande försäkringsskydd.

Se också:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.