Arbetsförmågatjänsten

Arbetsförmågatjänsten är en heltäckande lösning vars mål är att förbättra personalens arbetsförmåga och företagets produktivitet. Vi har ytterligare ökat utbudet i Arbetsförmågatjänsten. Nu finns det även möjlighet att få företagshälsovård med hjälp av en försäkring. Det är lätt att använda tjänsten via vår tjänst HälsoHjälpen.

Upplevelser för beslutsfattarna i företag

LähiTapiola LokalTapiola

Många aktörer, svårt att greppa helheten

Arbetsgivaren jämför och köper företagshälsovårdshelheten av många aktörer. Den förebyggande företagshälsovårdens inverkan på produktiviteten kan bli oklar.

LähiTapiola LokalTapiola

Vårdtjänsternas tillgänglighet och inverkan på produktiviteten

Arbetstagaren använder tid till läkarbesök varierande tider och besöker olika specialister. Vårdtjänsterna är ofta tillgängliga endast mån–fre kl. 8–16.

LähiTapiola LokalTapiola

Budgetutmaningar

Arbetsgivaren har svårt att budgetera företagshälsovårdstjänsterna eftersom kostnaderna baserar sig på den faktiska användningen av tjänsterna.

LähiTapiola LokalTapiola

Belastande administrativt arbete

Arbetsgivaren betalar vården från fall till fall och ansöker om FPA-ersättningar i efterhand. Arbetsgivaren får olika rapporter från många olika tjänsteleverantörer.


Vår lösning

LähiTapiola LokalTapiola

En kontaktkanal. Tjänsterna finns att tillgå i applikationen HälsoHjälpen varje dag kl. 7–23.

LähiTapiola LokalTapiola

En lucka och ett gemensamt mål – Arbetstagarna mår bra och återvänder snabbt till arbetet. Frånvaron minskar och förkortas, förtidspensioneringar minskar.

LähiTapiola LokalTapiola

Lättare att budgetera och förutse kostnader när försäkringsskyddet har ett fast pris.

LähiTapiola LokalTapiola

Vårdfakturan vid sjukdom eller olycksfall går inte via arbetsgivaren. Enhetlig rapportering och mindre pappersarbete ger mera tid att koncentrera sig på det egna arbetet.


Vårt löfte till kunderna


Se här hur man på Akun Tehdas Oy säkerställer arbetstagarnas välbefinnande


Innehåll

En effektiv helhet som produceras av LokalTapiola och företagshälsovårdspartnern och som gör det möjligt att förutse kostnaderna för företagshälsovården:

 • Mehiläinens förebyggande företagshälsovård
 • LokalTapiolas Arbetsförmågaförsäkring
 • HälsoHjälpen
 • Lagstadgad företagshälsovård
 • Arbetsolycksfallsförsäkring
 • Vårdkostnadsskydd på allmänläkarnivå
 • Möjlighet till utvidgat skydd som inkluderar vårdkostnadsskydd på specialistnivå.

Undersökt

 • Den bästa produktiviteten uppnås när atmosfären är bra och personalen engagerad: Nöjda arbetstagare producerar 40 % mer omsättning.
 • Byte av en kontorsanställd kostar företaget i genomsnitt 2 x personens årslön.
 • Totalkostnaderna för frånvaro är tre gånger större än sjuklönen: i genomsnitt 350 € per dag.
 • Byte av en expert/nyckelperson kostar upp till 4 x personens årslön.