Henkilöstön täydentävä turva Kompletterande skydd för personal

De frivilliga försäkringarna är en del av en modern personalpolitik. Med hjälp av dem kan företaget minska på frånvaron, få personalen att hållas kvar och uppmuntra sina arbetstagare.

Du kan med försäkringar också garantera utkomsten för arbetstagarnas familjer i livets krissituationer.
 

Helppo Henkilöstöpaketti
Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Gruppension

Med hjälp av gruppensionsförsäkringen skapar du ekonomisk trygghet för både personalen och dig själv

Yrittäjän Omaturva
Egenskydd för företagare

Egenskydd för företagare skyddar familjen, uppehället och företagets kontinuitet.

Johdon Etupaketti
Förmånspaket till ledningen

Med Förmånspaketet till ledningen engagerar du din ledningsgrupp.

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

Tapaturmavakuutus
Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Tilläggsskydd för en arbetstagare som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.

Företagsskydd

Livförsäkring för företag och företagare

Yrittäjän Omaturva
Personskydd för företags- och samfundskunder

Tilläggsskydd vid sjukdom och olycksfall för företagarna och arbetstagarna