Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Reseförsäkring

Köp en förmånlig reseförsäkring på nätet

Aktivera din reseförsäkring och trygga din resa när du reser över 50 kilometer från ditt hem eller din fritidsbostad.

Räkna ut och köp

Fem skäl att teckna en reseförsäkring

 1. Du får snabbt vård även hos en privat läkare – utan självrisk eller övre ersättningsgräns
 2. Flera resenärer, 1 försäkring – försäkringen täcker även dina under 18 år gamla medresande barn, barnbarn eller makens/makans barn
 3. Våra kunder får alltid reseförsäkringen förmånligt – genom att koncentrera dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt
 4. Upp till 5 % S-Bonus för premierna
 5. Vår reselarmtjänst hjälper dygnet runt på finska på nummer +358 800 0 4531

Priset på reseförsäkring

En fortlöpande reseförsäkring är vanligtvis det förmånligare alternativet om du reser fler än två gånger per år. Det lönar sig att ha reseförsäkringen även när du reser i Finland. Försäkringen gäller när du reser över 50 kilometer från hemmet eller fritidsbostaden.

Om du vill försäkra en enskild resa ska du bekanta dig med en tidsbegränsad reseförsäkring.

Reseförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen

Hälsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du skapa en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor.

Välj en lämplig reseförsäkring

Reseförsäkringen består av två delar: med resenärförsäkringen skyddar du dig själv och dina närstående, med resgodsförsäkringen skyddar du din egendom.

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan självrisk och utan övre gräns i euro. Om hälsotillståndet så kräver ersätts även ambulansflyg.
 • Ersätter även kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa. Annulleringsskydd vid resa är i kraft, om försäkringen har tecknats senast tre dygn före resan påbörjar.
 • Du kan även inkludera skydden vid men och dödsfall till följd av olycksfall ifall du inte har en annan försäkring för dessa.
 • Resenärförsäkringen är i kraft vid idrott som utövas för att upprätthålla den egna konditionen under resan. Kontakta kundtjänsten om du behöver en försäkring för en mera riskfylld gren eller för tävlingsidrott.
 • Om ett resgodsskydd inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna en separat resgodsförsäkring.
 • Då resgods försenas ersätter vi kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar. Försäkringen ersätter dessutom stöld av och bräckage på resgods.
 • I försäkringen ingår även en reseansvarsförsäkring, som ersätter skador som du orsakar utomstående.

Jämförelse av reseförsäkringar – en hurudan reseförsäkring ska jag teckna?

När du jämför reseförsäkringar lönar det sig att beakta ditt behov av skydd under resan. Den billigaste reseförsäkring är nödvändigtvis inte det bästa alternativet. Även eventuella skydd som ingår i dina andra försäkringar och om du reser ensam eller med familjen kan påverka valet av reseförsäkring. En fortlöpande reseförsäkring ger dig skydd även i Finland när du reser över 50 kilometer från hemmet eller fritidsbostaden.

Jämför reseförsäkringar>

 • Fortlöpande reseförsäkring är i regel förmånligare om du reser två eller flera gånger om året. Den är också enkel eftersom försäkringen gäller och är tillgänglig alltid oberoende av om du ska åka på en kryssning, en solsemester eller till Rom.
 • Om du reser minst två gånger om året är en fortlöpande reseförsäkring det förmånligaste alternativet för dig.
 • Fortlöpande reseförsäkring är också det mest bekymmerslösa alternativet eftersom din försäkring gäller året om överallt i världen, även i Finland. Du behöver inte separat anmäla dina resor till försäkringsbolaget.
 • Annulleringsskydd vid resa gäller alltid automatiskt när du bokar en resa. Notera att annulleringsskyddet vid resa endast är i kraft, om försäkringen har tecknats senast 3 dygn före resan påbörjar.
 • Försäkrade i reseförsäkringen är även med den försäkrade resande under 18 år gamla barn, barnbarn och makens/makans barn.
 • En fortlöpande reseförsäkring gäller under högst 3 månader långa resor. Om din resa varar längre än 3 månader, vänligen kontakta vår kundtjänst.
 • En fortlöpande resenärförsäkring kan utvidgas för att gälla vid idrott som du utövar under resan såsom t.ex. apparatdykning.
 • Om ett resgodsskydd inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna en separat resgodsförsäkring.

Räkna priset eller köp en fortlöpande reseförsäkring

 • En resespecifik försäkring kan vara ett förmånligare alternativ för dig som reser högst en gång om året eller mer sällan. När du köper försäkringen, ange avrese- och returresedag. Notera att annulleringsskyddet vid resa endast är i kraft, om försäkringen har tecknats senast 3 dygn före resan påbörjar.
 • Tidsbegränsad reseförsäkring har inga åldersgränser så den passar för alla åldrar.
 • Försäkrade i reseförsäkringen är även med den försäkrade resande under 18 år gamla barn, barnbarn och makens/makans barn.
 • En tidsbegränsad försäkring kan du teckna för en högst 3 månader lång resa. Resans längd kan inte förlängas så om du ska ut på en längre resa behöver du en fortlöpande reseförsäkring.
 • Försäkringen kan inte utvidgas för att gälla vid de riskfyllda grenarna som anges i villkoren.
 • Om ett resgodsskydd inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna en separat resgodsförsäkring.

Räkna priset eller köp tidsbegränsad reseförsäkring


Att resa med barnen

Det är viktigt att varje vuxen i familjen har en gällande reseförsäkring när ni reser tillsammans. Under 18 år gamla medresande barn, barnbarn, och makans/makens barn behöver inte en egen försäkring utan de ingår i resenärförsäkringen som gäller för den vuxna som är med på samma resa.

Ska ditt barn resa ensam?

Barnet behöver en egen resenärförsäkring om hen till exempel reser ensam med tåg för att hälsa på mormor, med kompisarna utomlands eller i Finland eller på en språkresa eller ett läger. Läs mer: Reseförsäkring för barn.

Att resa gravid

Om du är gravid när du reser lönar det sig att före resan beakta eventuella risker och ta reda på vad reseförsäkringen ersätter om det händer något överraskande under resan. Läs mer: Graviditet och reseförsäkring.

Räkna ut och köp


Larmtjänsten hjälper 24/7

Ibland kan det hända och ske på en resa. I ett främmande land kan språkmuren försvåra skötseln av ärenden. Har du LokalTapiolas reseförsäkring, kan du resa i lugn och ro eftersom du alltid når oss vid en skada. Om du under resan behöver hjälp på grund av plötslig sjukdom eller plötsligt olycksfall, hjälper vår Larmtjänst dig att hitta rätt vårdplats och även med de praktiska arrangemangen. Larmtjänsten betjänar dygnet runt 7 dagar i veckan på nummer +358 8000 4531.

Vanliga frågor om reseförsäkringen

Ja, du kan få S-gruppens bonus för reseförsäkringen. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som mest upp till 5 % av premierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % egenförmånsrabatt.

Reseförsäkring ersätter oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resa, annullering av resa till följd av tvingande skäl, försening från resa samt om du av tvingande skäl måste återvända hem mitt under resan. Resgodsförsäkringen som tecknas separat ersätter till exempel resgods som går sönder eller stjäls.

Priset på reseförsäkringen påverkas av om du tecknar en fortlöpande reseförsäkring eller en separat reseförsäkring för varje resa. En fortlöpande reseförsäkring är vanligtvis det förmånligare alternativet om du reser två eller flera gånger per år.

Vid en plötslig sjukdom eller ett plötsligt olycksfall under resan, får du vid behov hjälp av reselarmtjänsten att hitta rätt vårdinrättning och att ordna de praktiska sakerna. Reselarmtjänsten betjänar dygnet runt 7 dagar i veckan på nummer +358 800 0 4531.

Resenärförsäkringen har ingen självrisk. Du kan även välja att resgodsskyddet vid utlandsresor som kan inkluderas i hemförsäkringen är utan självrisk.

Behöver du komplettera reseförsäkringen?

Kontakta kundtjänsten om en reseförsäkring som köps på nätet inte är bäst just för dig. Sådana situationer är till exempel:

 • Du redan har fyllt 70 år och vill teckna en fortlöpande reseförsäkring som alltid är i kraft.
 • Resan varar längre än 3 månader.
 • Du vill ha en fortlöpande reseförsäkring där medresande barn under 18 år är försäkrade.
 • Du under din resa ska utöva någon av de riskfyllda idrottsgrenarna som anges i försäkringsvillkoren eller ska tävlingsidrotta under resan.
 • Du reser till ett land eller område med risk för krig.
 • Du behöver reserättsskyddsförsäkring till din fortlöpande reseförsäkring.

Resenärförsäkringsintyg från nättjänsten

När du har i bruk LokalTapiolas fortlöpande- eller tidsbegränsade reseförsäkring, får du resenärförsäkringsintyget från vår nättjänst.

Som kund kan du logga in på nättjänsten med dina personliga bankkoder.

LokaTapiolas nättjänst hittar du här.

 • Det digitala reseförsäkringskortet i Livstrygghetsappen innehåller samma uppgifter som ett traditionellt reseförsäkringskort. Det mobila kortet erbjuder mycket nytt:
 • som försäkrade finns utöver du också dina barn eller barnbarn som reser med dig
 • anvisningar för vårdpersonalen finns på finska, svenska och engelska.
 • i kortet finns en kontakttagningslänk till HälsoHjälpen när du reser i Finland eller till Larmtjänsten om du reser utomlands.
 • via appen kan du direkt göra en reseanmälan till Utrikesministeriet
 • du hittar Utrikesministeriets resemeddelanden på deras webbplats
 • i appen finns också anvisningar för skadesituationer och aktuella ärenden i anslutning till resande
 • via appen kan du också göra skadeanmälan.
 • en försäkring för ett minderårigt barn syns i Livstrygghetsappen, om barnet har egna bankkoder. Om barnet inte har bankkoder, kan denne begära ett reseförsäkringsintyg via vår nättjänst eller från vårt kontor.

Om du har ett gammalt reseförsäkringskort som vi skickat tidigare, kan det ännu användas som intyg över en giltig reseförsäkring.

Du får resenärförsäkringsintyget från vår nättjänst eller från närmaste kontor.

Till vissa länder räcker det inte med ett vanligt reseförsäkringskort eller reseförsäkringsintyg utan du behöver ett separat intyg för visumet. Också detta intyg kan du begära via vår nättjänst.

Tips och bra att veta för resenären