Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Reseförsäkring

En resa väntar - du får koppla av!

Packa alltid också ner en reseförsäkring som ersätter skador som drabbar dig själv och resgodset och du kan resa utan bekymmer.

En fortlöpande reseförsäkring glömmer du aldrig hemma och den är alltid tillgänglig när du ska ut och resa. Den är det lättaste och ofta även det förmånligaste alternativet, både när du reser när och fjärran:

Räkna ut och köp

Om du bara reser sporadiskt dvs. mer sällan än en gång om året kan du teckna en försäkring för en enskild resa här.

Reseförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen

Hälsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du skapa en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor.

Fem skäl att teckna en reseförsäkring

 1. En bekymmerslös resa och du kan koppla av när reseförsäkringen är i skick.
 2. Insjuknar du överraskande töms inte din reskassa eftersom reseförsäkringen ersätter sjukvårdskostnaderna utan övre gräns och självrisk. Vid behov ersätts även ambulansflyg.
 3. Annullering av resa kostar inte heller när reseförsäkringen ersätter dina resekostnader om du till exempel insjuknar före resan och inte kan resa.
 4. Du kan råka ut för en ficktjuv på resan och då ersätter reseförsäkringen dina förluster.
 5. I en nödsituation får du hjälp och råd på svenska från vår Larmtjänst
  +358 800 0 4531 (24 h).

Räkna ut och köp

Välj en reseförsäkring som är lämplig för dig

Du ska aldrig resa utan en reseförsäkring, oberoende av om du reser till Tallinn eller Thailand. Även på inrikesresor är det skäl att ha försäkringen i kraft. Läs mer om reseförsäkring för inrikesresor. Reseförsäkringen består av två delar:

 • Resenärförsäkringen skyddar dig och dina närmaste.
 • Resgodsförsäkringen skyddar din egendom.

Reseförsäkringens pris

Priset på reseförsäkringen påverkas av om du tecknar försäkringen fortlöpande eller separat för varje resa. En fortlöpande reseförsäkring är oftast ett förmånligare alternativ då du reser två eller flera gånger om året.

Räkna snabbt priset på reseförsäkringen eller köp enkelt en fortlöpande reseförsäkring eller en försäkring för en resa. Läs mer om tidsbegränsad reseförsäkring.


Larmtjänsten hjälper 24/7

Ibland kan det hända och ske på en resa. I ett främmande land kan språkmuren försvåra skötseln av ärenden. Har du LokalTapiolas reseförsäkring, kan du resa i lugn och ro eftersom du alltid når oss vid en skada. Om du under resan behöver hjälp på grund av plötslig sjukdom eller plötsligt olycksfall, hjälper vår Larmtjänst dig att hitta rätt vårdplats och även med de praktiska arrangemangen. Larmtjänsten betjänar dygnet runt 7 dagar i veckan på nummer +358 8000 4531.

Reseförsäkring och coronaviruset

Läs, hur reseförsäkringen ersätter i olika situationer, till exempel om du insjuknar i coronaviruset eller om din resa avbeställs.

Jämförelse av reseförsäkringar

Vilken reseförsäkring som är mest förnuftig och förmånligaste, beror mycket på din situation. Därför lönar det sig alltid att jämföra reseförsäkringar. Om du reser sällan, kan en tidsbegränsad reseförsäkring bli förmånligare än en fortlöpande reseförsäkring. Läs mer om tidsbegränsad reseförsäkring. På valet av reseförsäkringen kan eventuellt också inverka skydden i andra försäkringar samt om du reser ensam eller till exempel med familjen. Läs mer om hurudan reseförsäkring du behöver om du reser med barn eller om barnet reser ensam.

Nedan kan du jämföra reseförsäkringar.

Fortlöpande eller tidsbegränsad reseförsäkring?

 • Fortlöpande reseförsäkring är i regel förmånligare om du reser två eller flera gånger om året. Den är också enkel eftersom försäkringen gäller och är tillgänglig alltid oberoende av om du ska åka på en kryssning, en solsemester eller till Rom.
 • Om du reser minst två gånger om året är en fortlöpande reseförsäkring det förmånligaste alternativet för dig.
 • Fortlöpande reseförsäkring är också det mest bekymmerslösa alternativet eftersom din försäkring gäller året om överallt i världen, även i Finland. Du behöver inte separat anmäla dina resor till försäkringsbolaget.
 • Annulleringsskydd vid resa gäller alltid automatiskt när du bokar en resa. Notera att annulleringsskyddet vid resa endast är i kraft, om försäkringen har tecknats senast 3 dygn före resan påbörjar.
 • Försäkrade i reseförsäkringen är även med den försäkrade resande under 18 år gamla barn, barnbarn och makens/makans barn.
 • En fortlöpande reseförsäkring gäller under högst 3 månader långa resor. Om din resa varar längre än 3 månader, vänligen kontakta vår kundtjänst.
 • En fortlöpande resenärförsäkring kan utvidgas för att gälla vid idrott som du utövar under resan såsom t.ex. apparatdykning.
 • Om ett resgodsskydd inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna en separat resgodsförsäkring.

Räkna priset eller köp en fortlöpande reseförsäkring

 • En resespecifik försäkring kan vara ett förmånligare alternativ för dig som reser högst en gång om året eller mer sällan. När du köper försäkringen, ange avrese- och returresedag. Notera att annulleringsskyddet vid resa endast är i kraft, om försäkringen har tecknats senast 3 dygn före resan påbörjar.
 • Tidsbegränsad reseförsäkring har inga åldersgränser så den passar för alla åldrar.
 • Försäkrade i reseförsäkringen är även med den försäkrade resande under 18 år gamla barn, barnbarn och makens/makans barn.
 • En tidsbegränsad försäkring kan du teckna för en högst 3 månader lång resa. Resans längd kan inte förlängas så om du ska ut på en längre resa behöver du en fortlöpande reseförsäkring.
 • Försäkringen kan inte utvidgas för att gälla vid de riskfyllda grenarna som anges i villkoren.
 • Om ett resgodsskydd inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna en separat resgodsförsäkring.

Räkna priset eller köp tidsbegränsad reseförsäkring

En försäkring för dig, för resgodset eller för båda?

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan självrisk och utan övre gräns i euro. Om hälsotillståndet så kräver ersätts även ambulansflyg.
 • Ersätter även kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa. Annulleringsskydd vid resa är i kraft, om försäkringen har tecknats senast tre dygn före resan påbörjar.
 • Du kan även inkludera skydden vid men och dödsfall till följd av olycksfall ifall du inte har en annan försäkring för dessa.
 • Resenärförsäkringen är i kraft vid idrott som utövas för att upprätthålla den egna konditionen under resan. Kontakta kundtjänsten om du behöver en försäkring för en mera riskfylld gren eller för tävlingsidrott.
 • Om ett resgodsskydd inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna en separat resgodsförsäkring.
 • Då resgods försenas ersätter vi kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar. Försäkringen ersätter dessutom stöld av och bräckage på resgods.
 • I försäkringen ingår även en reseansvarsförsäkring, som ersätter skador som du orsakar utomstående.
Räkna ut och köp

Behöver du komplettera reseförsäkringen?

Kontakta kundtjänsten om en reseförsäkring som köps på nätet inte är bäst just för dig. Sådana situationer är till exempel:

 • Du redan har fyllt 70 år och vill teckna en fortlöpande reseförsäkring som alltid är i kraft.
 • Resan varar längre än 3 månader.
 • Du vill ha en fortlöpande reseförsäkring där medresande barn under 18 år är försäkrade.
 • Du under din resa ska utöva någon av de riskfyllda idrottsgrenarna som anges i försäkringsvillkoren eller ska tävlingsidrotta under resan.
 • Du reser till ett land eller område med risk för krig.
 • Du behöver reserättsskyddsförsäkring till din fortlöpande reseförsäkring.

Resenärförsäkringsintyg från nättjänsten

När du har i bruk LokalTapiolas fortlöpande- eller tidsbegränsade reseförsäkring, får du resenärförsäkringsintyget från vår nättjänst.

Som kund kan du logga in på nättjänsten med dina personliga bankkoder.

LokaTapiolas nättjänst hittar du här.

 • Det digitala reseförsäkringskortet i Livstrygghetsappen innehåller samma uppgifter som ett traditionellt reseförsäkringskort. Det mobila kortet erbjuder mycket nytt:
 • som försäkrade finns utöver du också dina barn eller barnbarn som reser med dig
 • anvisningar för vårdpersonalen finns på finska, svenska och engelska.
 • i kortet finns en kontakttagningslänk till HälsoHjälpen när du reser i Finland eller till Larmtjänsten om du reser utomlands.
 • via appen kan du direkt göra en reseanmälan till Utrikesministeriet
 • du hittar Utrikesministeriets resemeddelanden på deras webbplats
 • i appen finns också anvisningar för skadesituationer och aktuella ärenden i anslutning till resande
 • via appen kan du också göra skadeanmälan.
 • en försäkring för ett minderårigt barn syns i Livstrygghetsappen, om barnet har egna bankkoder. Om barnet inte har bankkoder, kan denne begära ett reseförsäkringsintyg via vår nättjänst eller från vårt kontor.

Om du har ett gammalt reseförsäkringskort som vi skickat tidigare, kan det ännu användas som intyg över en giltig reseförsäkring.

Du får resenärförsäkringsintyget från vår nättjänst eller från närmaste kontor.

Till vissa länder räcker det inte med ett vanligt reseförsäkringskort eller reseförsäkringsintyg utan du behöver ett separat intyg för visumet. Också detta intyg kan du begära via vår nättjänst.

Tips och bra att veta för resenären