Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Smart livförsäkring

Vi vill att du mår bra idag, imorgon och allt efter åren går. Då kan du njuta av livet som den bästa versionen av dig själv.

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar MåBraHjälpen och det ekonomiska skyddet som försäkringen ger. Genom att försäkra dig säkerställer du att dina närmaste klarar sig även om något skulle hända.

Smart livförsäkring stöder goda levnadsvanor

Vi vill stöda människornas välbefinnande och ork. Smart livförsäkring är Finlands första helhet som kombinerar försäkring och välmåendetjänster. I alla livförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom och skydd vid bestående arbetsoförmåga ingår rätten till avgiftsfria välmåendetjänster, dvs. till MåBraHjälpen. Välmåendetjänsterna hittar du i applikationen HälsoHjälpen.

Livförsäkring – Trygga dina närmaste

Livförsäkring hjälper dina käraste att klara sig ekonomiskt, om du avlider. Att försäkras sig själv är speciellt viktigt om du har lån eller närstående som är beroende av dig och dina inkomster. Du får vid sidan av en försäkring tillgång till avgiftsfria välbefinnandetjänster.

Du kan för din nya livförsäkring få en kundförmån som fastställs årligen och minskar premien. Rabatten som betalas år 2022 är 20 procent.

Räkna ut ock köp

Naiset keskustelevat järven rannalla

Skydd vid allvarlig sjukdom – Trygga din vardag

Säkerställ dig om att ett insjuknande inte förstör din ekonomi och att vardagen kan fortsätta så normalt som möjligt. Skydd vid allvarlig sjukdom finns som stöd för dig, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom.

Engångsersättningen som betalas från Skydd vid allvarlig sjukdom kan du vid insjuknande använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du får vid sidan av en försäkring tillgång till avgiftsfria välbefinnandetjänster.

Räkna ut och köp

Bli aktivare. Bli inspirerad. Gör gott för andra.

I MåBraHjälpen kan du ställa upp mål och följa dina framsteg. För att stöda uppnåendet av målen har du tillgång till innehåll om välbefinnande, som producerats av samarbetspartners. Du kan dessutom delta i välgörenhetsutmaningar.

Du kan köpa livförsäkring och skydd vid allvarlig sjukdom på webben, då det bäst passar dig. Om du är intresserad av en försäkring för arbetsoförmåga eller vill diskutera närmare om försäkringar med en specialist, kan du begära ett anbud så kontaktar vi dig.

Be om anbud


Vad ingår i välmåendetjänsterna i Smart livförsäkring?

  • Duodecims elektroniska hälsokontroll med hjälp av vilken du kan se hur ditt psykiska välbefinnande och dina levnadsvanor påverkar din beräknade livslängd och risken att insjukna. Du kan även delta i Duodecims självträningsprogram som bland annat innehåller information om kost, viktkontroll och sömn.
  • Mål för motion, vila, kost och stresshantering. Du kan som mål till exempel ställa upp att gå ett visst antal steg per dag, att hålla regelbunden pausjumpa eller att äta på regelbundna tider.
  • Rätt till online-motionstjänsten Wellnet. Wellnet är en virtuell träningsplattform, som innehåller mångsidigt olika gympapass, hemmaträningar, kurser och föreläsningar.
  • Cuckoo Workouts korta webbinarier och tips om olika delområden inom välbefinnande. Du har dessutom tillgång till korta videor med pausjumpa för att hålla pauser under dagen.
  • Välgörenhetsutmaningar där de dagliga stegen under utmaningen samlar in en välgörenhetspott. Beloppet som samlats in donerar LokalTapiola till en välgörenhetsorganisation.

I HälsoHjälpen får du tillgång till allt detta och mycket annat innehåll.


Smart livförsäkring ger resultat

*Förfrågan om Smart livförsäkring 10/2020.

Bra att veta om Smart livförsäkring

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och välbefinnandetjänsterna dvs. MåBraHjälpen. Livförsäkring, skydd vid allvarlig sjukdom eller skydd vid arbetsoförmåga ger ekonomiskt skydd i Smart livförsäkring.

Välbefinnandetjänsterna för Smart livförsäkring finns i MåBra-Hjälpen som du hittar i applikationen HälsoHjälpen. Ladda ner appen HälsoHjälpen från App Store eller Google Play Store och börja använda MåBraHjälpen.
Du får gratis tillgång till välbefinnandetjänsterna och du bestämmer själv om du tar i bruk dem.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.