Smart livförsäkring

LokalTapiola

Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och förebyggande välbefinnandetjänster.

Träningsprogram, hälsotips och uppföljning - du får allt detta utan tilläggskostnader, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger. Smart livförsäkring är utvecklad för kunder som är intresserade av det egna välbefinnandet.

MER FÖR SAMMA PENGAR

Smart livförsäkring är Finlands första tjänstehelhet som kombinerar det ekonomiska skyddet som en försäkring ger och hjälper dig att må bättre. Du kan ändra din försäkring till en Smart livförsäkring genom att kombinera välbefinnandetjänster med det försäkringsskydd du valt. Allt detta till priset av en försäkring.
Välbefinnandetjänsterna kan anslutas till

Be om anbud

Du får stöd för olika delområden inom välbefinnande - du beslutar hurdana ändringar du vill göra i vardagen! Redan små ändringar har inverkan på hälsan och välbefinnandet på lång sikt.

LIVFÖRSÄKRING SOM HJÄLPER DIG ATT HÅLLAS VID LIV

Smart livförsäkring möjliggör en god livsstil och hjälper dig att göra ändringar. Samarbetsparterna och innehållen har valts så att de stöder olika delområden inom välbefinnandet.

”Livsstilen har inverkan - redan små ändringar inverkar på hälsan och välbefinnandet på lång sikt.”

Bli aktivare: gör elektronisk hälsokontroll, ställ upp mål och mät resultaten - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande.

Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan.

Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten.


DU FÅR

  1. Ett försäkringsskydd som är skräddarsytt enligt dina behov (livförsäkring, invaliditetsförsäkring och/eller försäkring för allvarlig sjukdom)
  2. En mobilapplikation som innehåller välbefinnandetjänster med vilken du kan följa med utvecklingen inom de delområden du valt
  3. En elektronisk hälsokontroll på basis av vilken du får veta ditt utgångsläge och din förväntade livslängd
  4. Träningsprogram och välbefinnandetjänster som hjälper dig att nå dina mål
  5. Information om välbefinnande från våra utvalda samarbetspartners.

Smart livförsäkring ger resultat


Det livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidiga Livförsäkringsbolag. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och coachingen. Wellmo-tjänsten produceras av Mobile Wellness Solutions MWS Oy. Information om välbefinnande producerar Trainer4You Oy, Cuckoo Workout Oy, Fazer Leipomot Oy och Fazer Ruokapalvelut Oy.