Livförsäkring

Att teckna en livförsäkring är ansvarstagande och omhändertagande av de människor som betyder allra mest för dig och den är speciellt viktig om du har barn eller lån. Genom att försäkra dig själv tryggar du dina närmaste och hjälper dem att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation


Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-80 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor
Ange antalet barn

Addera hushållets lån och krediter vilka du ansvarar för inklusive bostadslån, studielån, bilfinansiering, konsumtionskredit, skuld på kreditkort och andra lån. Om du t.ex. har ett bostadslån tillsammans med en annan person, addera hela det återstående lånebeloppet till summan.
Mata in dina skulder med siffor

Du kan teckna en livförsäkring på webben, då det passar dig bäst.


Vad ersätter livförsäkringen

Med livförsäkringen säkerställer du att dina närmaste klarar sig ekonomiskt, om de värsta inträffar. Vid din bortgång betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt.

En livförsäkring kan tecknas för en person, om familjens ekonomiska utkomst bara är på dennes ansvar. Om båda makarna ansvarar för familjens ekonomi, är parskydd vanligtvis ett förmånligare alternativ.

Du kan teckna en livförsäkring på webben, då det passar dig bäst. Begär anbud, om du är intresserad av en gemensam försäkring för två personer eller vill diskutera mer om livförsäkring.


En livförsäkring som passar dig bäst

När du väljer livförsäkringsskyddets storlek är det viktigt att tänka på vilka ärenden som du har ekonomiskt ansvar för. Med hjälp av en rätt dimensionerad livförsäkring kan änkan/änklingen till exempel ensam klara familjens skulder och familjen kan bo kvar i det gemensamma hemmet och trygga barnens framtid tills det värsta är över. Försäkringen hjälper också till exempel med betalningen av arvsskatten.

Livförsäkringen kan t.ex. dimensioneras genom att räkna ihop lånens belopp samt ett års nettoinkomster. Till detta läggs ännu 20 000 euro per barn.Du får tillgång till HyvinvointiHelppi

Du får tillgång till HyvinvointiHelppi utan tilläggskostnader, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger. Dina levnadsvanor inverkar mera på din hälsa än gener och miljöfaktorer. HyvinvointiHelppi hjälper dig att må bättre och du kan njuta av livet som den bästa versionen av dig själv. HyvinvointiHelppi samlar välbefinnandetjänsterna till applikationen HälsoHjälpen och du får tillgång till den när du skaffar en livförsäkring, invaliditetsförsäkring eller försäkring för allvarlig sjukdom.

  • Bli aktivare: mät, ställ upp mål - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande
  • Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan
  • Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten

Läs mer


S-gruppens Bonus för livförsäkring

Du drar nytta av förmånliga premier och sparar pengar när du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Du kan få pengar tillbaka i form av S-gruppens Bonus, som bäst upp till 5 % för försäkringspremier.


Information om livförsäkring

Material

Bastrygghet och ParskyddLokalTapiola LivskyddVad ersätter livförsäkringen?

Livförsäkringen inkluderar dödsfallsskydd. Om du avlider, betalas ersättningen till förmånstagaren du valt.

Här hittar du tilläggsuppgifter om sökande av ersättning.

Vem kan teckna livförsäkring?

En livförsäkring är bra att ha särskilt om du har närstående som är beroende av dina inkomster eller om du har lån. Du kan ansöka om livförsäkring tidigast när du fyller 15 år och senast under det år du fyller 80. Om du ansöker på webben, ska du ha fyllt 18 år.

Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och bedömningen av ansökan sker alltid individuellt.

Förmånstagarförordnande i livförsäkringen

Vid ansökan om försäkring anger du i försäkringsansökan en förmånstagare dvs. förordnar till vem ersättningen betalas.

Ersättningarna betalas till dina anhöriga om du inte har förordnat annan förmånstagare. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.

Det är bra att kontrollera förmånstagarförordnandet med jämna mellanrum. Ifall du vill ändra förmånstagarordnandet, meddela ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Hur kan jag göra ändringar i mina livförsäkring?

Ändringar i försäkringen kan du lättast göra i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet, kräver ändringen att det inte skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Beskattning av livförsäkringsersättning

En livförsäkringsersättning som betalas till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet. Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.12.2019.

Priset på livförsäkringen

Priset på försäkringen påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar.

Tjänsteleverantörer

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

HyvinvointiHelppi är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra livförsäkringskunder och är inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehållet till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.


Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Du kan använda engångsersättningen som du vill och koncentrera dig på att tillfriskna.

Skydd vid arbetsoförmåga

Trygga din utkomst vid arbetsoförmåga