Livförsäkring

LähiTapiola

Har du någon gång tänkt, hur dina närmaste ska klara sig ekonomiskt, om du avlider?
Att teckna en livförsäkring är ansvarstagande och omhändertagande av de människor som betyder allra mest för dig. Livförsäkring är speciellt viktig om du har barn eller lån.

Livförsäkring hjälper dina närmaste att klara sig ekonomiskt tills det värsta är över.

LIVFÖRSÄKRING SOM LÄMPAR SIG FÖR DIN LIVSSITUATION

När du väljer livförsäkringsskyddets storlek är det viktigt att tänka på vilka ärenden som du har ekonomiskt ansvar för. Med hjälp av en rätt dimensionerad dödsfallssumma kan änkan/änklingen till exempel klara familjens skulder och trygga barnens framtid tills det värsta är över.

Man rekommenderar att livförsäkringsskyddet dimensioneras enligt följande:
Räkna ihop lånen och din årsnettoinkomst. Lägg till 20 000 euro per barn. Den summa som du får är det ersättningsbelopp för försäkringen som rekommenderas.

LIVFÖRSÄKRING FRÅN LOKALTAPIOLA

Från oss får du en traditionell livförsäkring t.ex. som skydd för dina lån.

Då tryggar du för din make/maka möjligheten att betala bort de gemensamma lånen, om du omkommer.

Vi uppmuntrar våra kunder att ta hand om sig själva och göra ändringar i livsstilen eftersom aktiv vardag, vila, kost och stress enligt undersökningar påverkar hälsan och välbefinnandet betydligt på lång sikt. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkring och välbefinnandetjänster. Allt detta får du till priset av en livförsäkring. Du drar alltså också själv nytta av Smart livförsäkring.


LIVFÖRSÄKRING- EKONOMISK TRYGGHET

Är du intresserad av ekonomisk trygghet, t.ex. av att trygga lånebetalningen? En livförsäkring är då lösningen för dig.

En livförsäkring kan tecknas för en person, om familjens ekonomiska utkomst bara är på dennes ansvar. Om båda makarna ansvarar för familjens ekonomi, kan livförsäkringen tecknas gemensamt för två personer.

Be om anbud

Detta är livförsäkring:

  1. En försäkring som skräddarsys enligt dina behov.
  2. Om du avlider betalas ersättningen till förmånstagaren. Du förordnar själv förmånstagaren.
  3. Du får sinnesfrid. Du har gjort din del så att dina anhöriga har möjlighet att klara sig ekonomiskt även om du skulle avlida.

SMART LIVFÖRSÄKRING - HJÄLPER DIG ATT HÅLLAS VID LIV

Vill du även själv dra nytta av livförsäkringen? Smart livförsäkring kombinerar livförsäkring och välbefinnandetjänster.

Med hjälp av våra välbefinnandetjänster mår du bättre: sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande. Du bestämmer, hurudan förändring du vill förverkliga.

Räkna ut och köp

Till priset av en livförsäkring får du heltäckande välbefinnandetjänster, till vilket utöver ett skräddarsytt livförsäkringsskydd hör:

  1. En mobilapplikation som samlar dina välbefinnandetjänster och med vilken du kan följa med utvecklingen på de delområden du valt,

  2. en elektronisk hälsokontroll som erbjuds av Duodecim, på basis av vilken du får veta ditt utgångsläge och din förväntade livslängd,

  3. Du kan ställa upp mål och för att nå dessa har du till din användning ett självträningsprogram och välbefinnandetjänster.

  4. Information om välbefinnande från våra samarbetspartners.

Läs mer om Smart livförsäkring.

Räkna ut och köp

JÄMFÖR LIVFÖRSÄKRINGAR

 

Livförsäkring

Smart livförsäkring

Dödsfallsförsäkring

Med stöd av försäkringen betalas ersättning till förmånstagaren om den försäkrade avlider.

Tips och råd för att främja välbefinnandet
Aktivitetsarmband eller pulsmätare
Elektronisk hälsokontroll
En välbefinnandeapp till telefonen
Självträningsprogram
Välbefinnandetjänster
Välbefinnandetjänster

BRA ATT VETA

Material

Förmånstagarförordnande i livförsäkringen

Vid ansökan om försäkring anger du i försäkringsansökan en förmånstagare dvs. förordnar till vem ersättningen betalas.

Ersättningarna betalas till dina anhöriga om du inte har förordnat annan förmånstagare. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.

Det är bra att kontrollera förmånstagarförordnandet med jämna mellanrum. Ifall du vill ändra förmånstagarordnandet, meddela ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Beskattning av dödsfallsersättning

Livförsäkringsersättningar som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet. Beskattningen presenteras sådan som den var i kraft 1.1.2018. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Priset på livförsäkringen

Den försäkrades ålder och det valda ersättningsbeloppet påverkar priset på livförsäkringen. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar.

Tjänsteleverantörer

Det skräddarsydda livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och coachingen. Polar Loop aktivitetsarmbandet och den därtill anslutna tjänsten Polar Flow produceras av Polar Electro Finland Oy. Pulsbältet Suunto produceras av Suunto Oy. Wellmo-tjänsten produceras av Mobile Wellness Solutions MWS Oy. Innehållet om välbefinnande och webbträningarna produceras av Trainer4You Oy.

Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.