Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkring

3 skäl att teckna en livförsäkring

  1. Du tryggar utkomsten för dina närmaste
  2. Sköter om lånebetalningen
  3. Beredskap ger dig sinnesfrid

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation


Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-67 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor
Ange antalet barn

Addera hushållets lån och krediter vilka du ansvarar för inklusive bostadslån, studielån, bilfinansiering, konsumtionskredit, skuld på kreditkort och andra lån. Om du t.ex. har ett bostadslån tillsammans med en annan person, addera hela det återstående lånebeloppet till summan.
Mata in dina skulder med siffor

Du kan teckna en livförsäkring på webben, då det passar dig bäst.


Vad ersätter livförsäkringen

Med livförsäkringen säkerställer du att dina närmaste klarar sig ekonomiskt, om de värsta inträffar. Vid din bortgång betalas livförsäkringsersättningen till förmånstagaren du valt.

En livförsäkring kan tecknas för en person, om familjens ekonomiska utkomst bara är på dennes ansvar. Om båda makarna ansvarar för familjens ekonomi, är parskydd vanligtvis ett förmånligare alternativ.

Du kan teckna en livförsäkring på webben, då det passar dig bäst. Begär anbud, om du är intresserad av en gemensam försäkring för två personer eller vill diskutera mer om livförsäkring.


En livförsäkring som passar dig bäst

När du väljer livförsäkringsskyddets storlek är det viktigt att tänka på vilka ärenden som du har ekonomiskt ansvar för. Med hjälp av en rätt dimensionerad livförsäkring kan änkan/änklingen till exempel ensam klara familjens skulder och familjen kan bo kvar i det gemensamma hemmet och trygga barnens framtid tills det värsta är över. Försäkringen hjälper också till exempel med betalningen av arvsskatten.

Livförsäkringen kan t.ex. dimensioneras genom att räkna ihop lånens belopp samt ett års nettoinkomster. Till detta läggs ännu 20 000 euro per barn.

Parskydd är en förmånlig livförsäkring för två personer

Parskydd är ett bra alternativ för äkta par eller sambopar, när ni har ansvar för familjens ekonomi. Parskyddet är en gemensam livförsäkring för två personer men båda har egna förmånstagare till vilka ersättningen betalas. De försäkrade är ofta förmånstagare för varandra, så att till exempel ett gemensamt lån kan återbetalas.

Om den andra avlider, betalar vi ersättningsbeloppet till dennes förmånstagare. Om båda avlider samtidigt, delas ersättningsbeloppet lika mellan bådas förmånstagare.Smart livförsäkring – Ekonomiskt skydd och välbefinnande

Vi vill trygga din ekonomi och hjälpa dig att må bättre. Vår lösning på detta är Smart livförsäkring. Där du utöver en livförsäkring, försäkring för allvarlig sjukdom eller skydd vid arbetsoförmåga får tillgång till välbefinnandetjänster, vilka du hittar i MåBraHjälpen-delen i appen HälsoHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster.

Bli aktivare. Bli inspirerad. Gör gott för andra.


S-gruppens Bonus för livförsäkring

Du drar nytta av förmånliga premier och sparar pengar när du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Du kan få pengar tillbaka i form av S-gruppens Bonus, som bäst upp till 5 % för försäkringspremier.


Beskattning av livförsäkring

När försäkringen tecknas väljs en förmånstagare till vilken livförsäkringsersättningen betalas. Beskattningen av ersättningen beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte. Livförsäkringsersättningarna som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Nära anhöriga är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.

Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.5.2020


Information om livförsäkring

Material

Avvikande från produktfaktan är 67 år högsta åldern för beviljandet av livförsäkring.

Bastrygghet och ParskyddLokalTapiola LivskyddVad ersätter livförsäkringen?

Livförsäkringen inkluderar dödsfallsskydd. Om du avlider, betalas ersättningen till förmånstagaren du valt.

Här hittar du tilläggsuppgifter om sökande av ersättning.

Vem kan teckna livförsäkring?

En livförsäkring är bra att ha särskilt om du har närstående som är beroende av dina inkomster eller om du har lån. Du kan ansöka om livförsäkring tidigast när du fyller 15 år och senast under det år du fyller 67. Om du ansöker på webben, ska du ha fyllt 18 år.

Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och bedömningen av ansökan sker alltid individuellt.

Förmånstagarförordnande i livförsäkringen

Vid ansökan om försäkring anger du i försäkringsansökan en förmånstagare dvs. förordnar till vem ersättningen betalas.

Ersättningarna betalas till dina anhöriga om du inte har förordnat annan förmånstagare. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.

Det är bra att kontrollera förmånstagarförordnandet med jämna mellanrum. Ifall du vill ändra förmånstagarordnandet, meddela ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Hur kan jag göra ändringar i mina livförsäkring?

Ändringar i försäkringen kan du lättast göra i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet, kräver ändringen att det inte skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Priset på livförsäkringen

Priset på försäkringen påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar.

Tjänsteleverantörer

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Firstbeat livsstilsanalysen produceras av Firstbeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

FAQ om livförsäkringar

Kan jag få S-gruppens Bonus för min livförsäkring?

Du kan få S-gruppens Bonus för din livförsäkring. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som bäst upp till 5 % av försäkringspremierna.

Till vem betalas ersättningen från livförsäkringen?

När du tecknar en livförsäkring väljer du en förmånstagare alltså den person som ersättningsbeloppet betalas till, om du avlider. Det är bra att noggrant fundera över valet av förmånstagare eftersom försäkringen ger skydd för denne och dennes utkomst. Det kan finnas flera förmånstagare och när livssituationen ändrar är det bra att kontrollera att förmånstagaren fortsättningsvis är aktuell.

Ersätter livförsäkringen om jag avlider på grund av corona?

Ersättning med stöd av livförsäkring har inga begränsande villkor för coronavirus och ersättningarna betalas i enlighet med försäkringsvillkoren.

Hur väljer jag en för mig lämplig livförsäkring?

Det är viktigt att se till att livförsäkringen är lämplig för den egna livssituationen så att den ger tillräckligt skydd för anhöriga. Livförsäkringen kan t.ex. dimensioneras genom att räkna ihop lånens belopp samt ett års nettoinkomster. Till detta läggs ännu 20 000 euro per barn. Du kan teckna en livförsäkring ensam eller tillsammans med din partner som en Parskydd försäkring.

Får jag rabatt på mina övriga försäkringar om jag tecknar en livförsäkring?

Vi ger dig förmåner utgående från i vilken omfattning du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola. Grunden utgörs av LokalTapiolas tjänsteutbud som indelats i fyra delområden: Hem, Hälsa, Fordon och Framtidsskydd. Livförsäkringen ingår i delområdet Framtidsskydd och med hjälp av den kan du höja din förmånsnivå och få rabatt på premierna för dina övriga försäkringar.

Hur kan jag ta i bruk välbefinnandetjänsterna som hör till försäkringen?

LokalTapiolas alla livförsäkringar är Smarta livförsäkringar dvs. utöver skyddet som försäkringen ger får du även tillgång till omfattande välbefinnandetjänster. När din försäkring är i kraft, hittar du välbefinnandetjänsterna i delen MåBraHjälpen i applikationen HälsoHjälpen.

Betalar man skatt på livförsäkringsersättningen?

Beskattningen av ersättningen beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte. Livförsäkringsersättningarna som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Nära anhöriga är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.


Se också: