Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tjänsterna för lagstadgad personförsäkring i LokalTapiola

Alandias lagstadgade olycksfallsförsäkringar överförs till LokalTapiola 1.7.2022. Affären medför inga ändringar i försäkringsskyddet för kunderna i fråga och kräver inga åtgärder av kunderna.

Försäkringsavtalsnumret ändrar i och med ändringen från 1.7.2022.

LokalTapiola betjänar åländska företagskunder heltäckande genom vårt breda produktutbud och geografiskt omfattande servicenätverk samt samarbetspartners.

Uppgifter om försäkring och ersättning

Lagstadgade personförsäkringart

Via oss får du följande lagstadgade försäkringar som arbetsgivaren måste teckna för anställda:

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • grupplivförsäkring för arbetstagare
 • lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL) och företagarens pensionsförsäkring (FöPL).

Bekanta dig med de lagstadgade personförsäkringarna.

Ersättningstjänsten

Alandias ersättningstjänst för arbetsolycksfallsförsäkring överförs till LokalTapiola Skadeförsäkring från och med 1.7.2022.

I LokalTapiola vill vi i samarbete med våra samarbetspartners göra det så lätt som möjligt att söka vård, så att du får hjälp snarast möjligt och kan koncentrera dig på att bli frisk.

Anvisningar vid skadefall.

Företag med färre än 50 anställda

Företag med fler än 50 anställda

Sökande av ändring i ersättningsbeslut

Trots sökande av ändring ska försäkringsanstaltens beslut iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

 • En part som är missnöjd med försäkringsanstaltens beslut, kan söka ändring av beslutet genom att lämna in ett skriftligt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
 • En part som är missnöjd med det beslut som Besvärsnämnden för olycksfallsärenden gett, kan söka ändring av beslutet genom att lämna in ett skriftligt besvär till Försäkringsdomstolen.
 • I ett beslut som Försäkringsdomstolen gett får man genom besvär söka ändring hos Högsta domstolen, om Högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Besväret ska vara försäkringsanstalten tillhanda före dess stängningstid senast den trettionde dagen efter att parten fått meddelande om ett beslut av försäkringsanstalten eller besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Om annat inte påvisas anses ändringssökande ha fått meddelande om beslutet den sjunde dagen efter det datum beslutet postades, om annat inte påvisas. Besvärsskriften ska inom ramen för besvärstiden lämnas in till det försäkringsbolag som delgett beslutet.

Börja använda våra avgiftsfria nättjänster

Nättjänsten kan tas i bruk på adressen www.lahitapiola.fi>yritykset ja yhteisöt>asioi verkossa.

Försäkringens betalningsuppgifter finns i nättjänsten för företagskunder (på finska) på adressen: Henkilöstö >Lakisääteinen tapaturmavakuutus > Maksut ja todistus. Betalningsuppgifter skickas inte separat per post.

I nättjänsten kan du även enkelt skriva ut tidsenliga giltighetsintyg och betalningsbevis för försäkringen. Språket i nättjänsten är finska.

Dra nytta av gratis riskhanteringstjänster

På webbplatsen RiskHjälpen har vi samlat information om olika risker och riskhantering. På webbplatsen hittar du nyttiga anvisningar, blanketter och verktyg. Vi erbjuder också webbutbildningar.

Temana är bl.a. arbetarskydd och hjälp vid hotfulla situationer. Bekanta dig med webbplatsen RiskHjälpen. Språket på webbplatsen är finska.

LokalTapiolas kontaktuppgifter

Kontaktperson i försäkringsärenden

Annikka Josefsson
tel. 018 29 718 (fram till 30.6.2022)
tel. 09 453 2559, 040 922 6891 (från 1.7)
annikka.josefsson(a)alandia.com (fram till 30.6.2022)
annikka.josefsson(a)lokaltapiola.fi (från 1.7.2022)

Arbetsolycksfallsförsäkring

 • tel. 01019 5101 måndag–fredag kl. 8–18
 • färre än 50 anställda: lttvakuutus(a)lahitapiola.fi
 • fler än 50 anställda: lttsuurvakuutus(a)lahitapiola.fi

Olycksfallsförsäkring för fartygspersonal

 • telefonnummer 09 453 3100 (mån. - fre. kl. 8 - 16)
 • e-postadress suuretyritykset(a)lahitapiola.fi

Ersättningstjänsten

 • Telefontjänst för stora företag (fler än 50 anställda):
  tel. 09 453 3666 måndag-fredag kl. 8-16
 • Telefontjänst för företagare och småföretag (färre än 50 anställda): tel. 09 453 3777 måndag-fredag kl. 8-16
 • Ansökningar som gäller kostnader och tilläggsutredningar kan skickas till adressen yritysten.henkilovahingot(a)lahitapiola.fi

Nyttigt material

Villkor

Produktfakta

Faktablad