Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Offentliga samfund

Lagen om offentlig upphandling styr upphandlingen av försäkringar för offentliga samfund. Lagstadgad och frivillig personförsäkring, försäkring av fast och lös egendom samt ansvarsförsäkringar och fordon är de främsta försäkringsobjekten för offentliga samfund.

Försäkra personer.

Försäkra fastigheter och lös egendom.

Försäkra kommunens verksamhet och evenemang.

Försäkra fordon.

Våra tjänster för offentliga samfund

Offentliga samfund kan med frivilliga olycksfallsförsäkringar komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet för sina anställda i arbetet eller öka deras försäkringsskydd under fritiden. Det finns också skäl för offentliga samfund att identifiera dataskyddsrisker och att förbereda sig för dem genom att bland annat utbilda sin personal och förutse risker i anslutning till sina digitala tjänster. LokalTapiola har en servicemodell för sina kunder inom offentliga samfund samt experter specialiserade på offentliga samfund.

Centraliserad servicemodell

Vi säkerställer därmed bästa möjliga service för våra kunder inom den offentliga sektorn.

Heltäckande elektroniska tjänster

Vi erbjuder våra omfattande elektroniska tjänster för hantering av dagliga ärenden till våra kunder inom den offentliga sektorn. Våra elektroniska specialisttjänster är också tillgängliga för våra kunder inom den offentliga sektorn.

Du hålls uppdaterad

Vi informerar om aktuella frågor via e-nyhetsbrev. Vi organiserar också specialistdagar och webbseminarier.

Kontakta oss