Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiolas tjänster för storkunder

Fint att vi får vara er samarbetspartner inom försäkrings- och riskhanteringsärenden. Vi har på denna sida samlat information som du behöver för att använda våra tjänster. Kontaktpersonen hjälper dig gärna om du behöver råd och anvisningar för skötsel av ärenden.

Försäkringsuppgifter och försäkringsintyg

Företagets försäkringsärenden sköts smidigt i nättjänsten. I nättjänsten kan du göra ändringar i försäkringar, skriva ut giltighetsintyg och göra skadeanmälan.

Alla intyg, till exempel ansvarsförsäkringsintyg på engelska, finns inte i nättjänsten. Om intyget inte finns i nättjänsten, vänligen kontakta kundtjänsten för storkunder.

Om du, när du beställer ett försäkringsintyg, får meddelandet ”ett tillfälligt fel har uppstått i tjänsten, försök igen om en stund”, pågår ändringshandläggningen av försäkringen ännu. Då kan du inte själv skriva ut intyget. I detta fall kan du kontakta kundtjänsten för storkunder direkt.

Dra nytta av gratis riskhanteringstjänster

På webbplatsen RiskHjälpen har vi samlat information om olika risker och riskhantering. På webbplatsen hittar du nyttiga anvisningar, blanketter och verktyg. Vi erbjuder också webbutbildningar.

Temana är bl.a. arbetarskydd och hjälp vid hotfulla situationer. Bekanta dig med RiskiHelppi (på finska).

Nyttigt material

Kundtjänst för storkunder

Anmäl skada

  • enligt verksamhetsmodellen som avtalats med ert företag

  • i nättjänsten

  • lahitapiola.fi

  • per telefon 09 453 3300 (måndag-fredag kl. 8–16)

Grenspecifika ersättningsbetjäningsnummer

Ersättning vid arbetsolycksfall

Chefen fyller i olycksfallsanmälan: www.lahitapiola.fi/vakuutustodistus

Larmtjänst vid reseskador (24h)
  • tel. +38 800 0 4531

  • matkatavarakorvaukset@lahitapiola.fi

tel. 09 453 4390 (mån-fre kl. 8-17)
suurasiakaskorvaus@lahitapiola.fi

Anvisning vid skada på motorfordon

tel. 09 453 4150 (mån-fre kl. 8-17)
suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Anvisning vid egendoms- och avbrottsskador

Anvisning vid ansvarsskada

tel. 09 4532080

tel. 09 453 3977 (mån–fre kl. 8–16)
y-kuljetusvahingot@lahitapiola.fi

Anvisning vid transportskada

tel. 09 453 3690 (mån-fre kl. 8-17)

oikeusturva@lahitapiola.fi

24H CyberHjälpen tel. 0206 1010
Vid cyberattacker utanför öppettiderna får du hjälp
på nummer 09 459 8900