Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Från och med 1.1.2016 baserar sig den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som tillämpas på försäkringar från och med 1.1.2016 samt på skador som inträffar 1.1.2016 eller därefter.

Lagen har största inverkan på företagarens försäkringsskydd eftersom en del av de företagare som försäkrats med lagstadgad olycksfallsförsäkring flyttas över att försäkras frivilligt.

Kontrollera ditt försäkringsskydd och gör såhär

  • Om du inte längre hör till dem som ska försäkras med lagstadgad olycksfallsförsäkring, teckna en Olycksfallsförsäkring för företagare för dig själv.
  • Kontrollera att arbetsinkomstuppgiften i Olycksfallsförsäkring för företagare är samma som den FöPL-inkomst som anmäls till ditt arbetspensionsbolag
  • Uppdatera uppgifterna som gäller anställda i lagstadgad olycksfallsförsäkring, om du själv inte längre hör till de försäkrade eller om din familjemedlem inte omfattas av lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Gör ändringarna i yritysten verkkopalvelussa (på finska) eller eller kontakta.