Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Från och med 1.1.2016 baserar sig den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som tillämpas på försäkringar från och med 1.1.2016 samt på skador som inträffar 1.1.2016 eller därefter.

Lagen har största inverkan på företagarens försäkringsskydd eftersom en del av de företagare som försäkrats med lagstadgad olycksfallsförsäkring flyttas över att försäkras frivilligt.

Lagändringarna ur arbetstagarens synvinkel

  • Den nya lagen ändrar inte arbetstagarens anmälningsskyldighet utan arbetstagaren ska även i fortsättningen omedelbart anmäla ett olycksfall eller en yrkessjukdom till arbetsgivaren.
  • När du har råkat ut för ett arbetsolycksfall eller du misstänks ha en yrkessjukdom får du mera information än tidigare om hur handläggningen av ditt ersättningsärende framskrider.
  • Vi meddelar dig när skadan har blivit anhänggig och inleder utredningen av skadan inom 7 dagar efter att skadan blivit anhänggig.
  • Vi ger ett ersättningsbeslut senast inom 30 dygn efter att vi fått alla handlingar som behövs i ersättningshandläggningen. Nuvarande maximal handläggningstid är tre månader.