Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Från och med 1.1.2016 baserar sig den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som tillämpas på försäkringar från och med 1.1.2016 samt på skador som inträffar 1.1.2016 eller därefter.

Lagen har största inverkan på företagarens försäkringsskydd eftersom en del av de företagare som försäkrats med lagstadgad olycksfallsförsäkring flyttas över att försäkras frivilligt.

Lagändringarna ur arbetsgivarens synvinkel

  • Arbetsgivaren ska teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring om de löner som arbetsgivaren betalar eller avtalats om att ska betala är mer än 1 200 euro under ett kalenderår. Gränsen är per arbetsgivare så alla löner som du betalar under ett och samma kalenderår räknas ihop. Försäkringen ska tecknas före anställningsförhållandet börjar eller genast efter att man vet att de avtalade lönerna överstiger 1 200 euro. Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.
  • Som arbetsgivare ska du anmäla arbetsolycksfall som inträffat eller misstanke om yrkessjukdom inom 10 dygn efter att du fått kännedom om händelsen.
  • Olycksfallsförsäkringscentralen övervakar att försäkringsskyldigheten uppfylls. Om du inte har tecknat en försäkring, fastställs en försummelseavgift och försäkringspremie för den tid som försummats.
  • Som arbetsgivare får du ännu oftare ett ersättningsbeslut på skador som inträffat. Vi ger ersättningsbeslut för den tid som du som arbetsgivare betalar lön för sjukdomstiden. Vi ger även beslut alltid när arbetsgivarens premier baserar sig på specialpremiesystemet.