Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Från och med 1.1.2016 baserar sig den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som tillämpas på försäkringar från och med 1.1.2016 samt på skador som inträffar 1.1.2016 eller därefter.

Lagen har största inverkan på företagarens försäkringsskydd eftersom en del av de företagare som försäkrats med lagstadgad olycksfallsförsäkring flyttas över att försäkras frivilligt.

Kort om lagändringarna

  • Om du uppskattar att du under året betalar över 1 200 euro i löner, ska du teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för dina arbetstagare.
  • Som arbetsgivare ska du försäkra arbetstagare som arbetar i arbets- eller tjänsteförhållande.
  • En familjemedlem som bor i samma hushåll som företagaren ska försäkras med en lagstadgad olycksfallsförsäkring.
  • Företagaren har definierats på samma sätt som i arbetspensionslagstiftningen. Ändringen i företagardefinitionen kan inverka på ditt försäkringsskydd så att du i stället för lagstadgad olycksfallförsäkring kan försäkra dig med en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.