Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Djurskada

Använd direktersättningstjänsten

När djuret behöver veterinärvård ska du uppsöka en klinik som har LokalTapiolas direktersättningstjänst. Tjänsten fungerar vardagar kl. 9–17. Ta försäkrings- eller kundnumret med till kliniken.

Direktersättning innebär att du bara betalar självrisken av kostnaderna. LokalTapiola betalar resten direkt till kliniken.

Hitta din närmaste direktersättningsklinik.

Ring ersättningstjänsten

Du kan också söka ersättning per telefon genom att ringa till ersättningstjänsten tfn 09 453 3615 vardagar kl. 8-17.

Gör en elektronisk skadeanmälan

Du kan också göra skadeanmälan genom att fylla i den elektroniska skadeanmälan. Öppna skadeanmälan här.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Avvikande öppettider

  • På nyårsafton och skärtorsdag stänger ersättningstjänsten kl 13.

För ersättning av veterinärkostnader behovs veterinärutlåtande och faktura av vilka det framgår det vårdade djurets namn, orsaken till uppsökande av vård, utförda åtgärder, diagnos och fakturaspecifikation. Om du söker ersättning för mediciner som veterinär ordinerat ska du bifoga recept eller kopia av det och apotekskvitto.

Om djuret har vårdats för flera än en sjukdom eller skada ska de specificeras.


Bifoga veterinärutlåtande om djurets dödsfall eller eutanasi till skadeanmälan. Av utlåtandet ska framgå det vårdade djurets namn, orsaken till uppsökande av vård, utförda åtgärder samt orsak till dödsfall eller eutanasi.

Försäkringen ersätter inte kostnader för eutanasi, begravning eller kremering.

Under 2-åriga hundar och katter måste obduceras om den exakta dödsorsaken inte är känd.

Om djuret dör plötsligt, dödsorsaken är oklar eller djuret hittas dött krävs ett veterinärutlåtande eller en annan tillförlitlig utredning om dödsorsaken. Innan djurets lik förstörs ska försäkringsbolaget kontaktas för att klarlägga om ytterligare utredningar eller obduktion behövs för att utreda ersättningsbarheten.

Om en häst har avlivats på ett slakteri, ska du förutom veterinärutlåtandet skicka ett kvitto från slakteriet över den erhållna redovisningen.

Försvinnande

Om ett djur försvinner ska försäkringstagaren omedelbart anmäla försvinnandet. Ersättning utbetalas utgående från en pålitlig utredning ifall det försvunna djuret inte återkommit inom en månad.

Om ägaren får tillbaka det försvunna djuret, ska ägaren omedelbart återbetala den ersättning som försäkringsbolaget utbetalat till försäkringsbolaget.

Anmäl att djuret har försvunnit och skicka vittnesutlåtande eller annan tillförlitlig utredning över försvinnandet till försäkringsbolaget inom en månad. Av vittnets utlåtande ska framgå det försvunna djurets namn, eventuella registernummer, datum för försvinnandet, händelsebeskrivning och vittnets underskrift jämte kontaktuppgifter.


Vid ansökan om ersättning för förlust av bruksegenskap hos hund behöver man för att söka ersättning ett veterinärutlåtande om sjukdomens eller skadans art och hur den påverkar hundens bruksegenskap.


På direktersättningskliniker betalar du bara självrisken av vårdkostnaderna. Resten av fakturan debiterar kliniken direkt från LokalTapiola. För att du ska kunna använda direktersättningstjänsten ska du ha med försäkrings- eller kundnumret när du besöker kliniken. Du behöver inte göra en separat skadeanmälan.

Direktersättningstjänsten är öppen, mån-fre kl. 9-17.

Du hittar din närmaste direktersättningsklinik för smådjur och hästar i kontaktuppgifterna för ditt eget regionbolag.

Om du inte kan använda en direktersättningstjänst ska du först betala kostnaderna själv och senare söka ersättning genom att fylla i den elektroniska skadeanmälan eller genom att ringa till vår ersättningstjänst. Spara alla de epikriser, fakturor, recept och kvitton.