Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Mitt djur har orsakat skada på andra

När ditt djur orsakar skada på en person eller dennes egendom, kan du ansöka om ersättning från djurets ansvarsförsäkring. Från ansvarsförsäkringen för hund och häst ersätter vi person- och föremålsskador som djuret har orsakat andra. Från försäkringen ersätter vi inte till exempel skador orsakade på försäkringstagaren eller djurets skötare.

Gör så här

 1. 1. Redogör för de kostnader för skada som uppkommit för den som drabbats av skadan

  Du behöver relevanta handlingar, kvitton och den skadelidandes ersättningsansökan för att kunna anmäla skadan. Du behöver också kontaktuppgifterna till den skadelidande.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fyll i anmälan om ansvarsskada (pdf)

  Skicka skadeanmälan och dess bilagor via avsnittet Meddelanden i vår nättjänst eller per e-post till ditt eget försäkringsbolag.

  Skicka ett meddelande
 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  Om vi behöver mer information kontaktar vi dig. Vid behov kontaktar vi också den skadelidande.

  Vi fattar ett ersättningsbeslut på grundval av skadeanmälan och tilläggsutredningar.

Vanliga frågor

Från försäkringen kan vi ersätta person- och sakskador som ett försäkrat djur orsakar utomstående och som fastställs under försäkringens giltighetstid. Vi ersätter t.ex. vårdkostnaderna för ett skadat djur. För personskador ersätts t.ex. sjukvårds- och andra nödvändiga kostnader.

Ja, det finns det. Begränsningsvillkoren nämns i försäkringsvillkoren.

Försäkringstagaren betalar självrisken.