Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skadat foster eller föl

Från foster- och fölförsäkring för häst ersätter vi veterinärkostnader för förlust av det försäkrade fostret eller fölet och föl som fötts.

Gör så här

 1. 1. Veterinärkostnader har uppkommit för vård av föl

  Om veterinärkostnader har uppstått för vård av fölet ska du anmäla dem genom att lämna in en ansökan om ersättning via nättjänsten.

  Du kan också besöka LokalTapiolas direktersättningskliniker, då betalar du endast självrisken för kostnaderna som ersätts. När du anmäler dig på direktersättningskliniken, ska du uppge försäkringsnumret för djurets försäkring. Betjäningen sker på vardagar kl. 9–17.

  Helsingfors

  Hästklinik Equivet, Vermo
  Universitetets djursjukhus

  Hyvinge

  Hästsjukhuset i Hyvinge

  Kuopio

  Kuopio Hästklinik

  Laukas

  Laukas hästklinik

  Uleåborg

  Uleåborgs hästklinik

  Åbo:

  Veterinärklinik Anivet

  Valkeakoski

  Valkeakoski Djursjukhus Profivet

  Ypäjä

  Ypäjä Hästsjukhus

 2. 2. Fölet har avlivats eller dött

  Gör en ersättningsanmälan på nätet när ett föl har avlidit. För att ansöka om ersättning behöver du ett veterinärutlåtande om dödsfallet eller avlivningsorsaken samt om sjukdomens eller skadans art.

 3. 3. Förlust av foster

  Lämna in en ersättningsansökan i nättjänsten för förtida fosterförlust, fosterdöd, förlust av foster eller föl på grund av kastning eller förlossningshinder. För att ansöka om ersättning behöver du ett veterinärutlåtande om den konstaterade orsaken till förlusten av fostret.

  Observera också detta

  • Baserat på foster- och fölförsäkring ersätter vi veterinärkostnader upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet.

  • Om den exakta orsaken till avlivningen av fölet är okänd bör en obduktion utföras på fölet.

  • Om dödsfallet eller förlusten av fostret sker plötsligt och oväntat, lämna in ett veterinärutlåtande.

  Logga in på nättjänsten

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Foster- och fölförsäkringen gäller i högst 30 dagar från fölets födelse. Försäkringen upphör tidigare om en egen försäkring tecknas åt fölet.

Baserat på foster- och fölförsäkringen ersätter vi inte kostnader som orsakas av en missbildning eller tillväxtstörning.

Självrisken för ersättningsgilla veterinärkostnader är 90 € + 25 % av de överstigande kostnaderna per veterinärbesök.

Försäkringsbeloppet för det försäkrade fostret eller fölet anges i försäkringsbrevet. Detta belopp ersätts genom försäkringen.