Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Mitt djur har förlorat sina bruksegenskaper

Från bruksegenskapsskyddet för hund och katt kan du ansöka om ersättning vid förlust av ditt djurs bruksegenskaper. För förlust av din hunds bruksegenskap kan du ansöka om ersättning när hunden inte längre kan agera i det användningssyfte för vilket den har införskaffats. Vid förlust av bruksegenskaperna för en avelskatt kan du ansöka om ersättning när katten har förlorat sin reproduktionsförmåga. Den möjliga ersättningen är 60 procent av livförsäkringens belopp.

Gör så här

 1. 1. Begär ett utlåtande av veterinären

  Begär ett utlåtande av veterinären gällande permanent förlust av djurets bruksegenskap. Av utlåtandet ska framgå sjukdomen eller skadan på basis av vilken ersättningsansökan görs samt uppgift om vilken bruksegenskap som har förlorats.

 2. 2. Anmäla händelsen och spara alla kvitton

  Sök ersättning via vår nättjänst.

  Logga in på nättjänsten

  Spara veterinärutlåtandet i ett år efter att du har mottagit ersättningsbeslutet.

Observera också detta

 • För förlust av bruksegenskap kan vi utbetala ersättning för hundar som används inom jakt, vallning, service, räddning, agility, lydnadstävling, ban- eller terränglöpning, slädbruk och avel.

 • För förlust av bruksegenskap kan vi utbetala ersättning för katter som används för avel.

 • En förutsättning för utbetalning av ersättningen är att hunden har dokumenterade meriter från det föregående året för sin bruksegenskap, såsom test- eller tävlingsresultat.Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Vi ersätter permanent förlust av avelsegenskap när en hund eller katt har permanent förlorat sin reproduktionsförmåga på grund av en sjukdom eller en skada.

Nej, det kan du inte. Ersättning för permanent förlust av bruksegenskap kan endast fås en gång.

En ersättning som vi har utbetalat för permanent förlust av bruksegenskap kan inte annulleras eller återbetalas.

Om vi har utbetalat en ersättning är det fråga om en permanent förlust av bruksegenskap på grund av sjukdom eller skada.