Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Medfödd dold skada hos valp du har fött upp

Från uppfödarförsäkringen ersätter vi veterinärkostnader som uppstår på grund av medfödda dolda fel hos hunden eller katten. Vi ersätter även förlust eller värdesänkning av valpen.

Gör så här

 1. 1. Valpen jag har fött upp har en medfödd sjukdom

  Om valpen du föder upp har en medfödd sjukdom, lämna in en ansökan om ersättning och informera oss om veterinärkostnaderna för behandling av sjukdomen.

 2. 2. Valpen jag har fött upp har avlivats eller dött

  Om valpen du föder upp måste avlivas eller på annat sätt dör, lämna in en ansökan om ersättning för förlusten av valpen du har fött upp.

  För att ansöka om ersättning behöver du ett utlåtande av en veterinär om orsaken till dödsfallet eller avlivningen samt om sjukdomens eller skadans art. Utöver detta, vänligen förse oss med ett obduktionsdokument.

 3. 3. Värdet på valpen jag har fött upp har minskat

  Du kan ansöka om ersättning för värdeminskningen på valpen du har fött upp, om du har betalat tillbaka en del av köpesumman till köparen av valpen på grund av ett medfött fel som konstaterats. För att ansöka om ersättning behöver du ett veterinärutlåtande om ett medfött dolt fel som konstaterats hos valpen. Dessutom behövs en tillförlitlig utredning av att köpesumman har krediterats.

 4. 4. Anmäl händelsen och spara alla kvitton

  Sök ersättning via vår nättjänst.

  Logga in på nättjänsten

  Spara kvittona i ett år efter att du har fått ersättningsbeslutet.

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Vi ersätter endast kostnader som orsakas av ett medfött dolt fel. Vi ersätter exempelvis inte sjukdomar som utvecklas i en valp när den växer.

Nej, det gör den inte. Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen ingår inte i försäkringen.

Den maximala ersättningen är samma för hela kullen och uppgår till högst 2 000 €.

Ja. En obduktion krävs om vi inte specifikt anger att det inte finns något behov av obduktion.