Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Mitt djur har omkommit eller måste avlivas

Vi beklagar förlusten av din pälskling. När ditt djur har omkommit eller måste avlivas till följd av en sjukdom eller olycka, kan du ansöka om ersättning från ditt husdjurs livförsäkring.

Gör så här

 1. 1. Begär ett veterinärutlåtande

  Be veterinären om ett utlåtande om avlivning av djuret och om att det var nödvändigt.

  Om ditt djur är yngre än 2 år vid tidpunkten för avlivningen eller som dödsfallet var plötsligt och man känner inte till dödsorsaken, ska du ännu se den separata anvisningen nedan om vad du ska göra.

 2. 2. Anmäla händelsen och spara alla kvitton

  Sök ersättning via vår nättjänst och bifoga veterinärutlåtandet.

  Logga in på nättjänsten

  Spara veterinärutlåtandet i ett år efter att du har mottagit ersättningsbeslutet.

Observera också detta

 • På hundar och katter som är yngre än 2 år måste en obduktion genomföras om man inte känner till den exakta dödsorsaken.

 • Om dödsfallet har inträffat plötsligt och oförutsägbart, ska du skicka in ett veterinärutlåtande eller ett vittnesutlåtande om det inträffade. Av vittnesutlåtandet ska framgå det döda djurets namn, eventuella registernummer, dödsdatum, en beskrivning av det inträffade samt vittnets namnunderskrift och kontaktuppgifter.

 • Om en hästs dödsorsak eller orsaken till avlivningen är oklar, måste hästen obduceras för att fastställa orsaken.

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Från djurförsäkringen ersätter vi inte eventuella kostnader som orsakas av veterinärutlåtandet.

Vi ersätter kostnaderna som orsakas av obduktionsåtgärden om vi har separat begärt en obduktion. Du kan utreda fråga ytterligare genom att kontakta vår ersättningstjänst.

Nej, det räcker inte. I en situation där ett djur måste avlivas på grund av sjukdom eller skada behöver vi ett utlåtande av veterinären och av utlåtandet ska framgå orsaken till avlivningen och varför det var nödvändigt.

Försäkringen ersätter inte kostnader som orsakats bland annat av avlivning av djuret eller kremering eller bortskaffning av kroppen.

Försäkringen har villkor gällande begränsningar, i vissa situationer ersätts inte djurets värde. Du kan läsa om begränsningarna i försäkringsvillkoren.