Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Mitt djur har försvunnit

Om din häst eller hund har försvunnit och djuret inte återfinns, kan du ansöka om ersättning för förlusten av djuret från livförsäkringen. Vi utbetalar ersättningen utgående från en tillförlitlig utredning, om det försvunna djuret inte återfinns inom en månad.

Gör så här

 1. 1. Var aktiv i att försöka hitta djuret

  Anmäl djurets försvinnande till exempel i sociala medier eller på annat motsvarande sätt genast i samband med att du upptäcker försvinnandet. Om försvinnandet är förknippat med ett brott, ska du göra en polisanmälan.

 2. 2. Skaffa vittnesutlåtande

  Du behöver ett vittnesutlåtande eller en annan tillförlitlig redogörelse för försvinnandet. Av vittnesutlåtandet ska framgå det försvunna djurets namn, eventuella registernummer, datumet för försvinnandet, en beskrivning av det inträffade samt vittnets namnunderskrift och kontaktuppgifter.

 3. 3. Anmäl försvinnande

  Sök ersättning via vår nättjänst.

  Logga in på nättjänsten

  Spara dokumenten i ett år efter att du har fått ersättningsbeslutet.

Observera också detta

Om djuret inte hittas inom en månad från försvinnandet, kan du få ersättning från försäkringen. Om du får tillbaka djuret som försvann, ska du genast meddela oss om det. I sådana fall ska du återbetala ersättningen som vi utbetalat till dig för djurets försvinnande.

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Försäkringen ersätter inte katter som försvinner.

När djuret återfinns, ska du återbetala ersättningens om vi har utbetalat för försvinnandet.

Försäkringen täcker inte förluster som orsakas av att djuret blir stulet. Om det är fråga om ett brott, ska du göra en polisanmälan.