Kiinteistöt Fastighetskapitalförvaltning

Piilipuuntie LähiTapiola

Bekväma fastighetsplaceringar – direkt eller indirekt Vi letar fram optimala fastighetsplaceringar för dig och de mest användbara placeringsinstrumenten.

I ett nötskal

  • Vi förvaltar otaliga fastigheter på olika håll i Finland
  • Vi söker aktivt intressanta placeringsobjekt på marknaden.
  • Vi fungerar som rådgivare vid dina försäljnings- och köpuppdrag.
  • I vår service ingår analyser, värderingar, avkastningskalkyler och fastighetsbesiktningar samt fastighetsfondprodukter.

Fastighetsfonder

En fond är det smidigaste sättet att placera i fastigheter. Du kan äga fastigheter utan att oroa dig för fastighetens underhåll och du kan sprida din placering till priset av en etta.


Individualiserad portföljförvaltning

Du får ett förslag på hur din fastighetsportfölj kunde ändras och utvecklas och vi sköter om ditt fastighetskapital så bra som möjligt. Vi använder de viktigaste avkastningsmodellerna för att skapa den information som behövs som grund för beslutsfattandet.

Vi söker aktivt intressanta placeringsobjekt. Vi beaktar marknadssituationen, underutnyttjande och konkurrensläge. Vårt rapporteringssystem berättar hur det har gått för placeringar och om vi har nått de uppställda målen. Våra fastighetsutvärderingsmetoder uppfyller IAS och IVS värderingskriterier samt kriterierna för auktoriserade fastighetsvärderare (AKA).

Vår experttjänst innefattar bland annat byggherreledning, ändringar i fastigheternas bruksändamål, uppgörande av planer och utredningar, uppgörande av värderingar och kalkyler samt arrangemang kring förverkligandet till exempel konkurrensutsättning.

We apply RICS standards