Yrityksen omaisuus ja toiminta Egendomsförsäkringar

Ajoneuvovakuutukset

Vi utreder de mest betydande riskerna förknippade med företagets affärsverksamhet och uppskattar vilka av dem det lönar sig att skydda med försäkringslösningar och vilka som behöver skydd av annat slag. Dessutom beaktar vi företagets bransch och andra specialdrag.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Vi gör tillsammans med kunden upp en ändamålsenlig försäkringslösning för riskhantering av egendomen och verksamheten.
  • Försäkringsskyddet, självrisken och försäkringsbeloppet väljs enligt varje objekt som ska försäkras, så att man kan beakta de försäkringsbehov som beror på företagets bransch och andra specialdrag.

Försäkringar

Brand, storm- och läckageförsäkring

Det lönar sig att försäkra företagets egendom åtminstone mot brand, storm och läckageskador.

Inbrotts- och skadegörelseförsäkring

För stöldskador är det typiskt att de indirekta skadorna ofta är större än värdet på själva den stulna egendomen. I inbrottsförsäkringen ingår en inbrottssäkerhetsföreskrift som förpliktar försäkringstagaren.

Rånförsäkring

Hotet om rån gäller framför allt sådana platser där det hanteras värdefull egendom eller egendom som annars intresserar brottslingar. Detta kan vara t.ex. kontanter, värdeföremål eller mediciner, som är lätta att råna och sälja eller på annat sätt förmedla vidare.

Bräckageförsäkring

Datorstyrda, mer utvecklade maskiner och utrustningar kan lätt gå sönder. Bräckage- och elfenomensförsäkringen ersätter om egendomen plötsligt och oväntat går sönder.

Frys- och kylvaruförsäkring

Om en frys- eller kylanläggning går sönder, kylvätska läcker ut eller ett oförutsett elavbrott inträffar kan det orsaka skada på affärsverksamheten.

Epidemiförsäkring

Försäkringen är endast avsedd för företag som tillverkar och säljer livsmedel och foder och för restauranger och motsvarande.

Transportförsäkring

Med varutransportförsäkringar försäkras de risker som anknyter till företagens varutransporter. De mest typiska transporterna som försäkras är företagens köp- och försäljningstransporter eller export- och importtransporter.