Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Yrkesinriktad rehabilitering

Avsikten med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra återgång till tidigare arbete eller övergång till nya uppgifter. Rehabiliteringen är alltid individuell och innehåller olika alternativ från arbetsprövning till omskolning.

Målet är ett arbete eller yrke som ger samma inkomstnivå som det tidigare arbetet

Den yrkesinriktade rehabiliteringen sker enligt din rehabiliteringsplan. I planen beaktas din nuvarande livssituation, arbets- och utbildningshistoria samt sysselsättningsmöjligheterna efter rehabiliteringen. Planen görs upp utgående från ditt hälsotillstånd och med hjälp av rehabiliteringen kan du börja arbeta med uppgifter som bättre lämpar sig för dig.

Rehabilitering kan vara

- Anskaffning av hjälpmedel eller utrustning som underlättar arbetet.
- Ååtergång till arbetet genom arbetsprövning, arbetsarrangemang eller arbetsträning.
- Att lära sig ett nytt yrke genom tilläggsutbildning eller omskolning.
- Startande av företagsverksamhet eller utvecklingsunderstöd.

Tillbaka till arbetslivet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering (pdf)

Anvisningar för arbetsplatsrehabilitering

- Arbetsplatsrehabilitering
- Studier som understöds från trafikförsäkringen
- Studier med stöd av arbetsolycksfallsförsäkringen

Pdf-blanketter

- Arbetsprövningsplan
- Arbetsträningsplan
- Utbildningsplan
- Studieintyg
- Avtal, arbetsgivaren betalar lönen
- Avtal, LokalTapiola betalar ersättningen för inkomstförlust under rehabiliteringstiden
- Rehabiliteringsklientens bedömning av arbetsprövningen eller arbetsträningen
- Arbetsgivarens bedömning av arbetsprövningen eller arbetsträningen

Ring så berättar vi mer

- Trafikskada tfn. 09 453 3611
- Arbetsolycksfall tfn. 09 453 3666

Blanketterna kan skickas per e-post

- Trafikskada: lhk(at)lahitapiola.fi
- Arbetsolycksfall: tyotapaturmakorvaukset(at)lahitapiola.fi

Du kan även skicka per post

LokalTapiola-gruppen
Ersättningstjänsten för personskador i trafik
PB 35
02010 LOKALTAPIOLA

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Ersättningstjänsten för lagstadgad olycksfallsförsäkring
PB 36
02010 LOKALTAPIOLA