Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kapital­investeringsportfölj I

Kapitalinvesteringsportfölj I erbjuder en unik tillgång till kapitalinvesteringar som vanligtvis endast stora investerare har tillgång till. Investeringen är avsedd för erfarna och långsiktiga investerare.

Vad är Kapitalinvesteringsportfölj I?

Kapitalinvesteringsportfölj I är ett investeringsobjekt som kan väljas till en placeringsförsäkring eller till ett kapitaliseringsavtal. Portföljen möjliggör investeringar i bolag utanför börsen genom illikvida fondstrukturer. Tillgångarna diversifieras till kapitalfonder som LokalTapiola väljer och tillgångar investeras också på räntemarknader och på noterade aktiemarknader.

Investeringen är långsiktig och investeraren ska beakta att tillgångarna kan vara bundna till och med 15 år. När tillgångar frigörs från Kapitalinvesteringsportfölj I, kan kunden investera dem på nytt inom försäkringsavtalet utan skattepåföljder eller lyfta dem utan avgifter.

Kapitalinvesteringsportfölj I erbjuds till LokalTapiola Private Bankings kunder fram till 29.11.2024.

Saminvestering och gemensamt avkastningsintresse

LokalTapiola är själv en betydande investerare inom kapitalinvesteringar.

Erfarenhet och yrkesskicklighet

LokalTapiola har över 30 års erfarenhet av framgångsrik kapitalinvestering.

Bra avkastningspotential

Kapitalinvesteringar har historiskt sett haft högre avkastningspotential än andra tillgångsklasser.

Varför Kapitalinvesteringsportfölj I?

Avkastningspotential. Kapitalinvesteringar har historiskt sett haft högre avkastningspotential än andra tillgångsklasser.

Smidighet LokalTapiola sköter investeringsverksamheten och ansvarar för förvaltningen. LokalTapiola sköter sakkunnigt val och uppföljning av samt kassaflöden för kapitalfonder under portföljens hela livscykel. Tillgångarna i portföljen investeras också i ränteinvesteringar och på noterade aktiemarknader.

Diversifiering. Portföljen möjliggör tillgång till flera kapitalfonder och en geografisk och tidsmässig diversifiering enligt storleksklass och investeringsstil.

Investeringsbelopp. Med hjälp av portföljen kan även privatpersoner och företag investera i kapitalinvesteringar som vanligtvis endast riktas till stora investerare.


Kontakta oss

För hurudan investerare passar Kapitalinvesteringsportfölj I?

  • För erfarna och långsiktiga investerare som vill investera på kapitalinvesteringsmarknaden.

  • Godkänner kapitalinvesteringens illikvida karaktär och höga risker.

  • Uppskattar smidighet och en bra diversifiering.

  • Är beredd att binda sina tillgångar i Kapitalinvesteringsportfölj I under hela verksamhetsperioden (15 år). Vid uttag eller överföringar före verksamhetsperiodens utgång uppbärs en uttagsavgift på 20 % av eurobeloppet som tas ut.

  • Investerar minst 100 000 € i försäkringsavtalet, där det minsta investeringsbeloppet i Kapitalinvesteringsportfölj I är 50 000 €. Kapitalinvesteringsportfölj I:s andel av kundens totala skuldfria investeringstillgångar får högst vara 20 %.

Läs mer

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. på dig.

Mer om Private Banking

Kapitaliseringsavtal

Kapitaliseringsavtal erbjuder heltäckande kapitalförvaltning och stora placerares förmåner.

Mer om kapitaliseringsavtal

Tjänsteleverantörer

Försäkringsgivare: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Ombud som representerar försäkringsgivare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Den tidigare avkastningen är ingen garanti för framtida värdeutveckling. Den förväntade avkastningen är en uppskattning och den verkliga avkastningen kan vara större eller mindre än den förväntade avkastningen.

LokalTapiola ansvarar inte för utvecklingen av värdet på investeringarna eller för en eventuell värdeminskning. Investeraren kan också förlora hela eller delar av kapitalet som denne placerat i avtalet.

De väsentligaste riskerna i anslutning till investeringsobjektet beskrivs i produktmaterialet för investeringsobjektet. Investeraren ska före investeringsbeslutet fattas noggrant bekanta sig med materialet om avtalet och produkten, såsom produktfakta, villkoren, investeringsportföljens bilaga om investeringsobjekt, investeringsportföljens särdrag samt faktabladen.

Realisering av investeringsobjekt är på grund av investeringsobjektets karaktär begränsat. Uttag av sparbelopp, överföringar av sparbelopp eller uppsägningar verkställs från portföljen bestämda dagar fyra gånger om året.

Vi behandlar uppgifterna du ger för att kunna producera våra tjänster enligt dina önskemål. Läs mer om dataskyddspraxis.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller investeringstjänsterna och investerarskyddet.