<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

RiskiHelppi - Ota riskit hallintaan

Yritysten toimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla ne tunnistetaan, arvioidaan niiden merkitys organisaatiolle ja valitaan kullekin riskille sopivat hallintakeinot. Tähän osioon on koottu perustietoa turvallisuuden eri alueilta sekä linkkejä ja ohjeita lisätietoihin.

Yhtenäinen turvallisuuskulttuuri

Riskienhallinta sovitetaan organisaation tarpeisiin. Siinä otetaan huomioon yrityksen toimintaympäristö sekä organisaation kyvyt, osaaminen ja resurssit.

Eri riskilajien hallinnan järjestämiseksi on olemassa vakiintuneita toimintamalleja. Lisäksi monet eri lait, kuten työturvallisuus-, pelastus- ja kirjanpitolaki ohjaavat yritysten riskienhallintaa. Yrityksen riskit ovat usein sidoksissa toisiinsa, joten yhden riskin toteutuminen voi johtaa vaikutuksiin myös muilla toiminnan alueilla. Monet toimintatavat ja vaatimukset ovat turvallisuuden eri alueilla samankaltaisia, joten kannattaa pyrkiä koko yrityksen yhtenäiseen malliin ja turvallisuuskulttuuriin.

Riskienhallinnan osa-alueita

Henkilöriskien hallinta

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa.

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuudella tavoitellaan organisaation häiriötöntä, laadukasta, virheetöntä ja tehokasta tietokäsittelyä.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden avaintekijöitä ovat kuljettajat, ajoneuvot sekä liikenneväylät.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuden tavoitteena on suojata ihmisiä ja varallisuutta.

Rikosten torjunta

Rikosten torjunnalla suojaudutaan tahallisilta vahingonteoilta, joiden kohteena voivat olla yrityksen henkilöstö, toiminta, omaisuus ja tiedot.

Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus

Ympäristöturvallisuudella tavoitellaan ympäristövahinkojen ja -haittojen ennalta ehkäisyä ja niiden vaikutusten minimointia.

Vastuuriskien hallinta

Vastuuriskillä tarkoitetaan vastuuta, joka syntyy normin rikkomisesta, toiminnan tai tuotteen aiheuttamana tai sopimusrikkomuksesta.

Jatkuvuussuunnittelu

Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on varautua ennalta mahdollisiin häiriötilanteisiin.