Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Produkter och tjänster inom sparande och placerande

Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Placering har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi är en bra partner inom sparande och placerande.

Vi erbjuder ett mångsidigt urval av produkter och tjänster för att öka förmögenheten både för en ny sparare och för en mer erfaren placerare.

Private Banking

En privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. på dig. Vi erbjuder privatbanktjänster med ett utmärkt pris-kvalitetsförhållande.

Mer om Private Banking

Fastighetsfond

LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på fastighetsmarknaderna i Finland enkelt och väldiversifierat. Placeringsobjekten utgörs av bland annat kontor, affärsfastigheter och bostäder.

Mer om Fastighetsfond

Att spara för ett barn

Det lönar sig att börja spara för ett barn i så tidigt skede som möjligt. På lång sikt drar du nytta av ränta på ränta -effekten och även små sparbelopp ger boägg för framtida anskaffningar.

Mer om att spara för ett barn

Pensionssparande

Varje finländare får pension men den är nödvändigtvis inte tillräckligt stor för att man ska kunna fortsätta med samma livsstil som före pensionen. Det går dock att komplettera pensionen genom att spara. Besparingarna ger trygghet och gör det möjligt att njuta av pensionsdagarna, till exempel resa.

Mer om pensionssparande

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.