Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Produkter och tjänster inom sparande och placerande

Vi är en av Finlands mest erfarna kapitalförvaltare. Placering har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har vi också placerat. Vi är en bra partner inom sparande och placerande.

Vi erbjuder ett mångsidigt urval av produkter och tjänster för att öka förmögenheten både för en ny sparare och för en mer erfaren placerare.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning, förmedling av uppdrag och placeringsråd: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiolas aktie-, ränte- och blandfonder administreras av Fim Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare och distributör. Fastighetskapitalförvaltning: LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Fastighetsfonder: LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab.