Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En enkel sparräknare som stöd för sparande

Räkna enkelt med sparräknaren, hurudana summor du kan spara och gör upp din sparplan. Med räknaren kan du pröva hur olika sparbelopp, tid och förväntad avkastning inverkar på sparbeloppet som intjänas.

Hur fungerar sparräknaren?

Med sparräknaren väljer du hurudan summa du vill spara. Du kan göra en första placering eller välja noll som din första placering och börja spara månatligen.

Välj spartid i år och testa olika spartider, så ser du hur länge du ska spara för att nå ditt mål.

Välj på en glidande skala, hurdan avkastning du eftersträvar. Ju högre avkastning du eftersträvar, desto större risk måste du tåla. Om redan tanken om en värdeminskning av dina besparingar får ditt hjärta att klappa, så kan en lägre förväntad avkastning med en lägre risknivå vara ett bättre val för dig.

Genom att klicka på inflationsknappen ser du hur en minskning i pengarnas värde påverkar sparbeloppet som intjänas.

Efter valen föreslår sparräknaren produkter, som skulle kunna passa för spararen.


Med valda uppgifter skulle du ha kunnat spara totalt
sparat kapital
med avkastning ( %)
Totalt

Försiktig sparare

Du strävar efter en avkastning som är bättre än den man får på ett bankkonto men du låter hellre sparare som tål högre risk tampas med stora kursfluktuationer. Det hör dock till placerandets natur att värdet på dina besparingar varierar något även i försiktiga sparlösningar.

Investeringsobjekt med lägre riskklass lämpar sig för försiktiga sparare. Läs mer om fonderna här och om investeringsportföljerna här.

Sansad sparare

Du strävar efter en måttlig avkastning för dina besparingar och förstår att du därför måste ta risker i någon mån.

Investeringsobjekt med medelhög riskklass lämpar sig för sparare som söker måttlig avkastning. Läs mer om fonderna här och om investeringsportföljerna här.

Sparare som söker hög avkastning

Du strävar efter en bra avkastning på dina besparingar. Din spartid är lång, varför du inte blir nervös även av en kraftig värdefluktuation på kort sikt. Du tror att risktagning lönar sig och att aktieplaceringar ger den bästa avkastningen på lång sikt.

Investeringsobjekt med högre riskklass lämpar sig för sparare som söker hög avkastning. Läs mer om fonderna här och om investeringsportföljerna här.

Avsikten med kalkylen är att ge ett exempel på hur regelbundet sparande kan få dina pengar att öka med tiden. I räknaren har antagits att besparingarna placeras under spartiden diversifierat enligt den förväntade avkastningen du valt. De årliga förväntade nettoavkastningarna i räknaren är uppskattningar som baserar sig på genomsnittliga historiska avkastningar på lång sikt med beaktande av de totalkostnader som uppbärs av kunden. Dessa är för kontoplaceringar 0,7 %, för placeringar med låg avkastning 3 %, för jämviktplaceringar 5 % och för avkastningsinriktade 6 % Inflation avser i ekonomisk vetenskap att pengarnas köpkraft minskar samt högre priser till följd av detta dvs. ”minskning i pengarnas värde”. I räknaren har som förväntad inflation på lång sikt använts 2 %. Räknaren innehåller en begränsad mängd variabler och där beaktas inte beskattning. Enligt Finlands Bank förväntas den genomsnittliga inflationen bli 5 procent år 2023 och nästa år förväntas den avta till 1,6 procent.

Vänligen beakta att räknaren inte är en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd utan varje kund måste själv bedöma om den produkt som kunden överväger lämpar sig som placeringsobjekt för denne. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde och avkastningen på placeringar kan lika bra minska eller öka och kunden kan förlora hela eller delar av det placerade kapitalet. Kunden ska noggrant bekanta sig med kundmaterialet om produkten innan placeringsbeslutet fattas. Det går inte att rikta krav mot LokalTapiola på basis av innehållet i räknaren.

Insättningsgaranti kan du bara få för kontoplaceringar.


Det lönar sig att börja pensionsspara i god tid

Varje finländare får pension men den är nödvändigtvis inte tillräckligt stor för att man ska kunna fortsätta med samma livsstil som före pensionen. Det går dock att komplettera pensionen genom att spara. Besparingarna ger trygghet och gör det möjligt att njuta av pensionsdagarna, till exempel att resa.

Det lönar sig att börja pensionsspara i god tid eftersom du då kan dra nytta av den långa spartiden. Ju tidigare du börjar spara, desto större sparbelopp hinner du få ihop före du går i pension. Du kan börja med en liten summa per månad! Läs mer om pensionssparande.

Börja spara

Vanliga frågor om att börja spara


Månadssparande är ett lätt sätt att öka förmögenheten. Du kan spara i våra prisbelönta placeringsfonder eller dra nytta av de förmåner för stora investerare som placeringsportföljerna erbjuder.

Fondplaceringar
I ränte-, aktie- och blandfonder är minimiplaceringen 30 euro. Du kan göra engångsteckningar eller spara regelbundet t.ex. varje månad. För fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter är minimibeloppet 500 euro.

Placeringsförsäkringar
Du kan göra engångsteckningar eller spara månatligen även i Placeringsförsäkringen. Minimiplaceringen är 30 euro i månaden eller 600 euro per gång. Som placeringsobjekt kan du välja ett omfattande urval av LokalTapiolas portföljer samt LokalTapiolas och Seligsons fonder.


Vid frågor angående sparande och placerande betjänar våra specialister dig runt om i Finland samt vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån. - fre. 9 - 17.
Du kan också sköta dina placeringsärenden genom att logga in i nättjänsten med dina personliga bankkoder. Logga in i nättjänsten här.