Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Börja spara

Det lönar sig inte att skjuta upp att börja spara utan den rätta tidpunkten är just nu. Vi rekommenderar att åtminstone ha besparingar motsvarande två månadslöner i bufferten för de överraskande utgifter
livet kan hämta.

Du kan läsa mer och börja spara smidigt med dina personliga bankkoder, eller alternativt kan du boka en tid till våra rådgivare, som tillsammans med dig hittar en lösning som är lämplig för just dig.

Räkna och testa med sparräknaren, hur mycket du kan spara

När bufferten har samlats in, lönar det sig att tänka på livet också på längre sikt. Hurdana drömmar har du inför framtiden?

Testa med sparräknaren nedan, hur månadssparande, eventuellt startkapital och spartiden påverkar det sparbelopp som intjänas med olika risknivåer. Genom att klicka på inflationsknappen ser du också hur en minskning i pengarnas värde påverkar det intjänade sparbeloppet.

Ju högre avkastning du eftersträvar, desto större risk måste du tåla. Om redan tanken om en tillfällig värdeminskning av dina besparingar får ditt hjärta att klappa, så kan en lägre förväntad avkastning med en lägre risknivå vara bättre för dig.


Med valda uppgifter skulle du ha kunnat spara totalt
sparat kapital
med avkastning ( %)
Totalt

Försiktig sparare

Du strävar efter en avkastning som är bättre än den man får på ett bankkonto men du låter hellre sparare som tål högre risk tampas med stora kursfluktuationer. Det hör dock till placerandets natur att värdet på dina besparingar varierar något även i försiktiga sparlösningar.

En sparare som du kan vara intresserad av Blandfonden Världen 20 eller Kapitalförvaltningsportföljen Omfattande Måttlig.

Sansad sparare

Du strävar efter en måttlig avkastning för dina besparingar och förstår att du därför måste ta risker i någon mån.

En sparare som du kan vara intresserad av Blandfonden Världen 50 eller Kapitalförvaltningsportföljen Omfattande Jämvikt.

Sparare som söker hög avkastning

Du strävar efter en bra avkastning på dina besparingar. Din spartid är lång, varför du inte blir nervös även av en kraftig värdefluktuation på kort sikt. Du tror att risktagning lönar sig och att aktieplaceringar ger den bästa avkastningen på lång sikt.

En sparare som du kan vara intresserad av Blandfonden Världen 80 eller Kapitalförvaltningsportföljen Omfattande Modig.

Avsikten med kalkylen är att ge ett exempel på hur regelbundet sparande kan få dina pengar att öka med tiden. I räknaren har antagits att besparingarna placeras under spartiden diversifierat enligt den förväntade avkastningen du valt. De årliga förväntade nettoavkastningarna i räknaren är uppskattningar som baserar sig på genomsnittliga historiska avkastningar på lång sikt med beaktande av de totalkostnader som uppbärs av kunden. Dessa är för kontoplaceringar 0,13 %, för placeringar med låg avkastning 2 %, för jämviktplaceringar 4 % och för avkastningsinriktade 6 %. Inflation avser i ekonomisk vetenskap att pengarnas köpkraft minskar samt högre priser till följd av detta dvs. ”minskning i pengarnas värde”. Som förväntad inflation har använts 0,9 %. Räknaren innehåller ett begränsat antal variabler och där beaktas inte beskattning.

Vänligen beakta att räknaren inte är en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd utan varje kund måste själv bedöma om den produkt som kunden överväger lämpar sig som placeringsobjekt för denne. Den tidigare utvecklingen är ingen garanti för framtida avkastningar. Placeringarnas värde och avkastningen på placeringar kan lika bra minska eller öka och kunden kan förlora hela eller delar av det placerade kapitalet. Kunden ska noggrant bekanta sig med kundmaterialet om produkten innan placeringsbeslutet fattas. Det går inte att rikta krav mot LokalTapiola på basis av innehållet i räknaren.

Insättningsgaranti kan du bara få för kontoplaceringar.
Spara och sköt själv dina besparingar på webben

Fondsparande är ett lätt sätt att spara till en reservfond. Sparandet är flexibelt eftersom inga tecknings- eller inlösningsavgifter uppbärs för LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder. Det är lätt att börja spara med dina egna nätbankskoder.

Mer om fondsparande

Låt sakkunniga sköta dina besparingar

Som försäkringsbolag kan vi erbjuda var och en förmåner för stora investerare. Dra nytta av våra sakkunniga inom kapitalförvaltning vars kompetens du får tillgång till – redan med en mindre summa. Träffa våra sakkunniga och vi söker tillsammans sparalternativ som lämpar sig just för dig.

Mer om placeringsförsäkringFAQ om försäkrings- och fondsparande

Fondplaceringar
Du kan när som helst ta ut en del eller alla dina tillgångar. Du kan göra uttag i vår Fondnättjänst. För ränte-, aktie och blandfonder uppbärs inga inlösningsavgifter, dvs. du kan lyfta tillgångar från ditt konto utan extra kostnader. För fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter uppbärs en inlösningsavgift som är 1-4 procent beroende på innehavstiden.

Placeringsförsäkringar
Du kan göra två uttag per kalenderår från ditt avtal utan kostnader. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en (år 2021) handläggningsavgift på 24,74 euro. För uppsägning av avtal debiteras inga avgifter. Om en del av sparbeloppet tas ut, måste sparbeloppet efter det uppgå till minst 150 euro.


Fondplaceringar
I ränte-, aktie- och blandfonder är minimiplaceringen 30 euro. Du kan göra engångsteckningar eller spara regelbundet t.ex. varje månad. För fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter är minimiplaceringen 500 euro.

Placeringsförsäkringar
Du kan göra engångsteckningar eller spara månatligen även i Placeringsförsäkringen. Minimiplaceringen är 30 euro i månaden eller 600 euro per gång. Som placeringsobjekt kan du välja ett omfattande urval av LokalTapiolas portföljer samt LokalTapiolas och Seligsons fonder.


Fondplaceringar
För LokalTapiolas ränte-, aktie och blandfonder uppbärs inte tecknings- eller inlösningsavgifter. För förvaltning och förvar av fonder uppbärs en avgift som avdras automatiskt från fondandelarnas dagsvärde. Kostnaden meddelas i allmänhet i procent per år och dess belopp varierar från fond till fond. I faktabladet för var och en fond redogörs för löpande kostnader, som ska omfatta alla kostnader i anslutning till fondens förvaltning förutom ett eventuellt avkastningsarvode och handelskostnader.

Placeringsförsäkringar
Placeringsförsäkringens kostnader består av förvaltningsavgifterna för avtalet och kostnaderna för placeringsobjekten. Försäkringens årliga förvaltningsavgift är t.ex. 0,5 procent av sparbeloppet upp till 100 000 euro. Kostnaderna för placeringsobjektet varierar beroende på placeringsobjekt.


Vid frågor angående sparande och placerande betjänar våra specialister dig runt om i Finland samt vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån-fre 9-17.

Du kan också sköta dina placeringsärenden genom att logga in i nättjänsten med dina personliga bankkoder.


Fond-, placeringsförsäkrings- och kapitalförvaltningskunder kan följa sina placeringar i nättjänsten. Nättjänsten är avgiftsfri och du kan logga in med dina personliga nätbankskoder. Logga in i nättjänsten.

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning, förmedling av uppdrag och placeringsråd: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiolas aktie-, ränte- och blandfonder administreras av Fim Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare och distributör. Fastighetskapitalförvaltning: LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Fastighetsfonder: LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab.

*Finlands bästa Private Banking-tjänst, förhållandet mellan pris och kvalitet, Jämförelsen av privatbanker 2020