Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Börja placera i fonder smidigt

  • Det lönar sig inte att skjuta upp sparandet, rätt tid att börja spara är idag.
  • Du kan investera i våra fonder med endast 30 euro och underlätta din vardag genom att ingå ett avtal om månadssparande.
  • Att börja investera är avgiftsfritt.
  • Du kan också börja spara för ett barn på webben.

De mest populära LokalTapiola fonderna

Vanliga frågor om fondsparande

En investeringsfond innehas av investerarna i proportion till ägda andelar. Det fondbolag som förvaltar fonden samlar ihop tillgångar av privatpersoner och sammanslutningar och investerar dem i aktier, ränteinstrument, andra fonder och derivat som bildar fonden. Portföljförvaltaren fattar investeringsbesluten för fonden eller så följer fonden indexet.

Välj en fond som passar dig genom att fundera på dina investeringsvanor. Hur stor risk du är beredd att ta och hur avkastningsinriktad du är och för hur många år du sparar dina pengar? Behöver du ha tillgång till pengarna om 5 eller 20 år? Risk och avkastning korrelerar ofta, dvs. en fond med låg risk har också ofta lägre avkastning, medan en med hög risk korrelerar med högre avkastning.


Du kan göra en fondteckning avgiftsfritt direkt i vår nättjänst.
I nättjänsten under Sammanfattning av investeringar hittar du alla fonder, som du kan teckna i nättjänsten. Med knappen Bekanta dig, kan du bekanta dig närmare med fonden. Du kan göra en fondteckning från fondens namn eller från bilden på varukorgen. Du kan också göra en teckning från sidan för din fondportfölj genom att välja knappen Köp.
Du kan välja engångsplacering eller börja placera regelbundet varje månad. Därefter väljer du belopp och fondportfölj.

Minimiteckningsbeloppet är 30 euro. Slutligen får du även kostnadsspecifikationen samt prospektet, stadgarna och de andra viktiga handlingarna för fonden.

Du kan betala en engångsteckning direkt i nättjänsten, när du efter bekräftelsen av teckningen väljer betalningsknappen för din bank. Du kan även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Om du börjar spara regelbundet, styr nättjänsten dig till webbplatsen för din bank för att göra en återkommande betalning. Från nättjänsten kan du även ladda ner betalningsuppgifterna i pdf-format, eller kopiera den virtuella streckkoden, med hjälp av vilken det är enkelt att betala i nättjänsten för din bank.

Teckningsuppdraget gäller 30 dygn, under vilket teckningsavgiften ska betalas före betalningsuppgifterna går ut. Teckningsuppdraget förblir öppet tills vi har behandlat din betalning.

Teckningen syns i din portfölj med ett dröjsmål på 1-3 bankdagar.


I ränte-, aktie- och blandfonder är minimiplaceringen 30 euro. Du kan göra engångsteckningar eller spara regelbundet t.ex. varje månad. För Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter är minimiplaceringen 500 euro.

Du kan följa värdeutvecklingen för dina investeringar genom att logga in i nättjänsten. Nättjänsten och appen är avgiftsfria och du kan logga in med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat.

På sidan sammanfattning av investeringar i nättjänsten och mobilappen hittar du alla dina fondportföljer och kan bekanta dig närmare med uppgifter om portföljen såsom värdeutveckling.


Du kan sälja, dvs. inlösa avgiftsfritt direkt i vår nättjänst. När du löser in tillgångar i fonden, får du samtidigt tillgång till fondens eventuella avkastningar.

I nättjänsten under sidan Sammanfattning av investeringar hittar du alla dina fondportföljer. Du börjar genom att välja den portfölj från vilken du vill inlösa fondandelar.

Inlösen är möjlig genom att klicka på knappen Sälj. Välj den fond vars andelar du vill inlösa och gå vidare genom att klicka på knappen Fortsätt. Du kan ange inlösningsbeloppet antingen i euro eller i fondandelar. Du kan också välja att lösa in alla fondandelarna. Därefter väljer du det bankkonto till vilket inlösningen ska betalas. Slutligen får du en kostnadsspecifikation och du kan bekräfta inlösningen. Tillgångarna från inlösningen inbetalas till bankkontot i enlighet med fondens stadgar inom cirka 1-3 dagar.

För att helt sluta investera hos LokalTapiola, ska du utöver att lösa in tillgångarna också komma ihåg att ta bort din investeringsportfölj och fond.


Som LokalTapiolas investeringskund undertecknar du ett Avtal om investeringstjänster så att vi kan erbjuda dig investeringstjänster. Avtalet förbinder dig inte ekonomiskt. För att du ska kunna vara vår investeringskund behöver vi känna dig, dvs. få aktuella kunduppgifter från dig. Om du vill kan du sluta investera och säga upp ditt Avtal om investeringstjänster avgiftsfritt.


Regelbunden investering medför tidsmässig diversifiering dvs. köpen sker inte bara när marknaderna är på topp utan även under ”reaförsäljningarna” på botten. Att tajma rätt på aktiemarknaderna är nästan omöjligt för en investerare och därför är det viktigt att börja investera regelbundet, för att inte gå miste om avkastningarna på investeringarna genom att försöka tajma försäljningar och köp. Regelbunden investering skapar tidsmässig diversifiering, varvid risken för investeringarna diversifieras till olika investeringstidpunkter och den totala risken för investeringarna minskar.


Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Du kan läsa om fondens risk antingen på fondens webbplats eller i faktabladet.

Vi stöder dig

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.