Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiolas lokaler

En fungerande och trivsam lokal är en förutsättning för en produktiv affärsverksamhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Vårt servicekoncept En bättre lokal hjälper företag att koncentrera sig på sin verksamhet medan vi tar hand om ärenden som gäller själva fastigheten och lokalerna.

En bättre lokal


Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.