Tjänster för företag och företagare

Som vår samarbetspartner får ditt företag alla nödvändiga tjänster från ett och samma ställe. Då stöder försäkringsskyddet, riskhanteringen och ekonomilösningarna varandra. 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Som företagare får du ett rätt dimensionerat skydd för dig själv, ditt företag och din familj
  • Vi stöder riskhanteringen för din affärsverksamhet.
  • Ditt försäkringsskydd motsvarar företagets verkliga behov
  • Du drar nytta av våra experttjänster och vårt lokalitetskunnande
  • Din kontaktperson håller regelbundet kontakt med dig

Kom med - för gemensam framgång

  1. Be oss kontakta dig så kommer vi överens om ett möte.
  2. Vår riskkartläggning garanterar att du alltid får de lösningar som du har mest nytta av.
  3. Vi håller regelbunden kontakt med dig och är med då din företagsverksamhet utvecklas.


Se också:

Yrittäjän Omaturva
Egenskydd för företagare

Egenskydd för företagare skyddar familjen, uppehället och företagets kontinuitet.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring för företagare

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv