Tjänster för företag och företagare

Som vår samarbetspartner får ditt företag alla nödvändiga tjänster från ett och samma ställe. Då stöder försäkringsskyddet, riskhanteringen och ekonomilösningarna varandra. 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Som företagare får du ett rätt dimensionerat skydd för dig själv, ditt företag och din familj
  • Vi stöder riskhanteringen för din affärsverksamhet.
  • Ditt försäkringsskydd motsvarar företagets verkliga behov
  • Du drar nytta av våra experttjänster och vårt lokalitetskunnande
  • Din kontaktperson håller regelbundet kontakt med dig

Kom med - för gemensam framgång

  1. Be oss kontakta dig så kommer vi överens om ett möte.
  2. Vår riskkartläggning garanterar att du alltid får de lösningar som du har mest nytta av.
  3. Vi håller regelbunden kontakt med dig och är med då din företagsverksamhet utvecklas.


Se också:

Yrittäjä voi turvata vakuutusratkaisuillamme oman ja perheensä toimeentulon sekä yrityksensä jatkuvuuden.
Försäkringar för företagare

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

Yrittäjän tapaturmavakuutus tuo turvaa ja toimeentuloa sinulle, perheellesi ja takaa yrityksesi jatkuvuuden.
Olycksfallsförsäkring för företagare

Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.