Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Resor

Med företagets reseförsäkringar kan man förbereda sig för skador som uppstår då arbetstagare reser. Försäkringsskyddet består av en resenärförsäkring samt resgods- och reseansvarsförsäkring. De kan tecknas antingen tillsammans eller var för sig.

I din situation lönar det sig att beakta

Det lönar sig att teckna en resenärförsäkring vid resor utomlands med tanke på sjukdom och olycksfall under resa och för att ersätta kostnader som orsakas av avbruten eller annullerad resa eller missad avresa. Resgodsförsäkringen ersätter i sin tur skador på resgods och person- eller sakskador som orsakats utomstående.

Om din arbetstagare ska på ett längre tjänsteuppdrag utomlands lönar det sig att teckna en försäkring för utstationerade arbetstagare för att skydda arbetstagaren och dennas familj. För områden med krigsrisk kan försäkringen tecknas endast genom ett tilläggsavtal eller en tilläggsavgift.

Förmåner

  • Reseförsäkringarna skräddarsys alltid enligt företagets behov.
  • Det går att välja mellan olika alternativ för försäkringarnas giltighet och giltighetsområde och det går att välja olika försäkringspaket för olika personalgrupper, som lämpar sig precis enligt deras behov.
  • I LokalTapiolas reseförsäkring ingår en larmtjänst som har jour dygnet runt. Du får hjälp och råd oberoende av varifrån i världen du ringer och när.
  • LokalTapiola har slutit avtal med flera olika läkarstationer i populära resmål runtom i världen. Kontakta vår Larmtjänst.