Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Motiverad personal

I slutändan är det de anställda i företaget som gör resultatet. En välmående arbetstagare är mer motiverad och engagerad i sitt arbete, har mindre frånvaro och byter inte arbetsgivare i första taget. Goda personalförmåner motiverar arbetstagarna och får dem att stanna i företaget. Arbetstagarnas välbefinnande gynnar både de anställda och företaget.

I din situation lönar det sig att beakta

Goda personalförmåner motiverar och engagerar och blir inte dyra. Du visar på samma gång uppskattning och omsorg om din arbetstagare.

Effektiv företagshälsovård och ett effektivt försäkringsskydd minskar sjukfrånvaron för dina arbetstagare och bidrar till att de snabbt kan återvända till arbetet.

Minska på personalomsättningen och uppmuntra den anställda att arbeta i företaget en avtalad målsatt period varefter den får tillgång till pensionsförmånen.

Förmåner

  • Livförsäkring och skydd vid arbetsoförmåga ger ett skydd för arbetstagaren och dennas familj bl.a. vid arbetsoförmåga, död eller invaliditet genom olycksfall.
  • Du kan komplettera det lagstadgade försäkringsskyddet genom frivilliga lösningar för sjukdomar och olycksfall på fritid.
  • Du kan förbättra din personals pensionsskydd med frivilliga pensionslösningar.
  • Lösningarna kan skapas både för nyckelgrupper och hela personalen.
  • Du får tillgång till ett fungerande verktyg med vars hjälp du kan följa med hur atmosfären på arbetsplatsen utvecklas.
  • Vi hjälper med lanserandet av tjänsten för personalen och berättar om vilka fördelar den för med sig för både anställda och företaget.
  • Vi berättar hur man kan dra nytta av förmånerna.
  • Vi förbättrar också din företagsimage och ökar attraktiviteten vid rekrytering.