Yrityksen riskienhallinta Identifiering av risker

LähiTapiolaLokalTapiola

Bland annat bränder, kriminell verksamhet, informationsrisker och olika olycksfall som sker i arbetet är faktorer som hotar företagets egendom, personal och verksamhetens kontinuitet. En hög säkerhetsnivå tyder på ett välskött företag. Identifiering och utvärdering av risker är viktigt för att utveckla företagets verksamhet och i den dagliga ledningen.

I din situation lönar det sig att beakta

Många olika risker riktas mot företagets egendom och verksamhet och om de realiseras kan orsaka tilläggskostnader, ekonomiska förluster och störningar i företagets verksamhet. Företagets verksamhet kan t.o.m. avbrytas. Det finns också risker relaterade till företagets personal, t.ex. sjukdom, olycksfall och att en nyckelperson lämnar företaget.

En regelbunden identifiering och utvärdering av risker skapar en grund för utvecklandet av ditt företags riskhantering.

Förmåner

  • Du får en överblick över de faktorer som hotar ditt företags verksamhet och om utvecklingsmöjligheterna.
  • Du ökar organisationens säkerhetsmedvetenhet.
  • Du förbättrar verksamhetens kontinuitet och störningsfrihet.
  • Du kan förbereda dig på eventuella skador och hur du klarar av dem.
  • Du kan inrikta åtgärderna för att förbättra säkerheten på rätt sätt.
  • Genom hanteringen av personalrisker får ditt företag fler produktiva arbetstimmar i sin affärsverksamhet när personalomsättningen och frånvaron minskar.
  • De kostnader som beror på sjukdom, arbetsolyckor och nyanställningar minskar.

Omaisuuden ja toiminnan riskienhallinta
Företagets riskhantering

Med riskhantering säkrar du ditt företags säkerhet.

Yrityksen toiminnan vakuutukset
Våra webbutbildningar underlättar ditt företags vardag

Bekanta dig med och beställ våra webbutbildningar för att underlätta ditt företags vardag.

Yrityksen omaisuus ja toiminta
Egendomsförsäkringar

Skydda företagets maskiner och utrustning.

Yrityksen toiminnan vakuutukset
Verksamhetsförsäkringar

Säkra ditt företagets oavbrutna verksamhet.

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.