Työntekijän vakuuttaminen Försäkring av arbetstagare

Välskötta personalärenden ökar företagets attraktivitet på arbetsmarknaden. Vi erbjuder lösningar för hanteringen av personalrisker för både små och stora företag. Tack vare dem kan du använda fler arbetstimmar till att främja affärsverksamheten.

I din situation lönar det sig att beakta

Det finns risker associerade med företagets personal, t.ex. sjukdom, olycksfall och att en nyckelperson lämnar företaget. Genom hanteringen av personalrisker får företaget fler produktiva arbetstimmar i sin affärsverksamhet när personalomsättningen och frånvaron minskar. På samma gång minskar kostnader för sjukdom, arbetsolyckor och nya rekryteringar.

När företaget känner till de riskfaktorer som är relaterade till personalen kan de systematiskt minskas. Lyckade lösningar för hanteringen av personalrisker betalar igen sig och ökar inte nämnvärt företagets nettokostnader.

Förmåner

  • Hanteringen av personalrisker minskar kostnaderna.
  • Vi inleder samarbetet med en kartläggning. Utgående från den föreslår våra experter lösningar som dimensioneras enligt företagets behov.
  • VI hjälper dig också att konkretisera de förmåner som du erbjuder för personalen.
  • Våra experter har satt ihop ett mångsidigt infopaket för ditt företag i nättjänsten för företag. Där hittar du information om risker och riskhantering och nyttiga anvisningar, blanketter och verktyg.

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

TyEL-vakuutus on lakisääteinen ja se takaa yrityksesi työntekijöillle työeläketurvan.
ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

LähiTapiola LokalTapiola
Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Företagets frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden.