Johtoryhmä Engagerad ledningsgrupp

Är er ledningsgrupps belöningsmodell uppdaterad och kostnadseffektiv? Får alla ledningsgruppens medlemmar ett likadant grundskydd? Och är ledningens belöningsmodell kostnadseffektiv?

I din situation lönar det sig att beakta

Förmånspaketet till ledningen belönar och skyddar företagets ledning. Med hjälp av den skräddarsys en lösning för hela ledningsgruppen – enhetligt, lätt och jämlikt.

Vi bygger upp en kostnadseffektiv modell för belöning och sporrande för din ledningsgrupp, som kan bestå av sjukkostnadsskydd som omfattar specialistläkartjänster, skydd vid dödsfall och bestående arbetsoförmåga och skydd för hälsa under pensionstiden.

Förmåner

  • En central risk, ledningsgruppens handlingsförmåga, är under kontroll.
  • Kortare sjukskrivningar sparar pengar.
  • En medlem av ledningsgruppen får snabbt och vid lämplig tidpunkt tillgång till specialistläkares vård.
  • Ledningsgruppen är mer engagerad och effektiv när allt är i skick.

Vakuutusratkaisullamme kannustat ja palkitset yrityksesi johtoa ja avainhenkilöitä.
Försäkringar för företagsledningen och nyckelpersonerna

Försäkring för ledningen och nyckelpersonerna belönar och skyddar företagets ledning.

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

LähiTapiola LokalTapiola
Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Företagets frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden.