Työntekijän eläkevakuutus TyEL Anställning av en arbetstagare

LähiTapiola LokalTapiola

Ska du anställa en arbetstagare till ditt företag? Arbetsgivaren har skyldigheter som ska skötas när du anställer nya arbetstagare. Arbetsgivaren tar ut förskottsinnehållning på lönen och betalar arbetsgivarens socialskyddsavgift på basis av lönen. Arbetsgivaren tecknar också en pensionsförsäkring och övriga obligatoriska försäkringar för arbetstagaren.

I din situation lönar det sig att beakta

Välskötta personalärenden ökar dina arbetstagares motivation och ditt företags attraktivitet på arbetsmarknaden. Det finns också risker relaterade till företagets personal, t.ex. sjukdom och olycksfall. När företaget känner till de riskfaktorer som är relaterade till personalen kan det förbereda sig på dem genom korrekta försäkringslösningar. Du har också en möjlighet att ta till frivilliga lösningar för att skydda din personal.

Om arbetsgivaren betalar ut löner regelbundet ska den anmäla sig som en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Noggrannare information om dina skyldigheter som arbetsgivare finns på Skatteförvaltningens sidor.

Förmåner

  • Som arbetsgivare har du skött om dina skyldigheter och du har också möjlighet att få dina arbetstagare att binda sig mer till företaget genom att förbättra deras skydd med frivilliga lösningar.
  • Du håller din personal arbetsförmögen genom att försäkra dem en möjlighet till snabb vård.
  • Hanteringen av personalrisker minskar företages kostnader.

 

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

TyEL-vakuutus on lakisääteinen ja se takaa yrityksesi työntekijöillle työeläketurvan.
ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

LähiTapiolan sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja työntejijälle
Sjukkostnadsförsäkring

Försäkringen kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet och möjliggör snabb tillgång till vård.