Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Arbetsförmågaförsäkring

Om försäkringsskyddet som din arbetsgivare tecknat innehåller Arbetsförmågaförsäkring, kan du direkt söka vård hos din egen företagshälsovård och du behöver inte alls använda pengar för läkarbesök eller vård.

Gör så här

  1. Sök vård på en vårdinrättning som arbetsgivaren gett anvisningar om (den egna företagshälsovården). Vid brådskande fall kan du också söka vård hos en offentlig vårdinrättning.
  2. Meddela arbetsgivarens namn och försäkringsbolag när du besöker vårdinrättningen.