Din LokalTapiola gruppensionsförsäkring

På denna sida hittar du information om gruppensionsförsäkringen och om hur du tar hand om ditt pensionsskydd.

Via nättjänsten hittar du noggrannare uppgifter om din försäkring.

Vad är en gruppensionsförsäkring?

Den är ett frivilligt tilläggspensionsskydd som din arbetsgivare ordnat och betalat och den är avsedd för att komplettera din lagstadgade pension. Den är en värdefull förmån för dig eftersom den bara kan fås av en personalgrupp och ett likadant kompletterande pensionsskydd erbjuds inte för privatpersoner.

Pensionsåldern i gruppensionen kan vara lägre än din lagstadgade pensionsålder varför du kan ha rätt att ta ut tilläggspension redan före den lagstadgade pensionsåldern uppnås.

Din egen pensionsålder och de övriga uppgifterna om pensionsförsäkringen kan du behändigt se i vår nättjänst när avtalet har trätt i kraft. Du kan alltid också kontakta kundtjänsten, vi hjälper dig gärna i alla frågor som du undrar över.

Tilläggspensionspremierna som din arbetsgivare betalar beskattas inte som lön under arbetsförhållandet och din pension som sinom tid betalas beskattas som förvärvsinkomster när försäkringen uppfyller de krav som beskattningen ställer på en gruppensionsförsäkring.

Skydd redan under arbetskarriären

I gruppensionsförsäkringen ingår alltid skydd vid arbetsoförmåga och arbetslöshet. Även dödsfallsskydd ingår i försäkringen.

Med pensionspremierna som arbetsgivaren betalar, intjänar du tilläggspension. Din rätt till besparingen som influtit, bibehålls även om arbetsförhållandet skulle upphöra före pensionsåldern om inte din arbetsgivare redan då pensionsförsäkringen tecknades avtalat om annat.

Här hittar du ytterligare information för arbetstagare och arbetsgivare.

Så här drar du nytta av gruppensionen

I bilden till vänster finns ett exempel på en situation där pensionsåldern i gruppensionen är lägre än den lagstadgade pensionsåldern. Då kan gruppension tas ut redan före du avgår med ålderspension vilket kan göra det möjligt att sluta arbeta redan före den lagstadgade pensionsåldern.

I bilden till höger finns ett exempel på hur du med gruppensionen kan komplettera den partiella ålderspensionen samt den lagstadgade ålderspensionen. Detta gör det möjligt att smidigt sluta i arbetslivet. Du behöver först ta ställning till dessa frågor när du håller på att uppnå pensionsåldern i avtalet.

På denna sida beskrivs de allmänna egenskaperna för gruppensionsförsäkringen. Aktuella uppgifter om ditt eget avtal hittar du i nättjänsten för privatkunder, i produktfakta och i villkoren samt i broschyrerna för placeringsobjekten. Beskattningen presenteras enligt situationen 1.1.2019. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Se också:

Trygga kontinuiteten för ditt företag

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

LähiTapiola LokalTapiola
HälsoHjälpen hjälper dig varje dag

HälsoHjälpen betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

Skydd vid allvarlig sjukdom

Du kan använda engångsersättningen som du vill och koncentrera dig på att tillfriskna.

LähiTapiola LokalTapiola
Private Banking

Välkommen till LokalTapiola Private Banking. Vi koncentrerar oss på det väsentliga - på Dig.