Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Avkastningar och rapporter

Du kan teckna LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder från 30 euro utan tecknings- eller inlösenavgifter! Fondteckningen kan du göra enkelt med dina nätbankskoder. Se även tips för nya fondsparare här.

Du kan placera i placeringsportföljer genom att boka tid på närmaste kontor eller komma överens om ett behändigt webbmöte. Vi betjänar dig i placeringsärenden också per telefon på nummer 09 453 8500 mån-fre kl. 9-17.

Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Läs Veckorapport här (på finska) (pdf).


Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer (pdf)

Hållbarhetsöversikter

Hållbarhetsöversikten ger informatom om egenskaper i anknytning till hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) och hållbarhetsrisker för fondens placeringar. Översikten innehåller bland annat hållbarhetsklassificeringsfördelningar samt fondens kolavtryck. Hållbarhetsöversikterna publiceras halvårsvis.Rapport över hållbarhet i placering

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. Vi publicerar flera rapporter över hållbarhet i placering.

Läs mer om hållbarhet i placering och våra rapporter här.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.