Onlinetjänster

tabletilla asiaa

Nättjänsten är det lättaste sättet att sköta företagets lagstadgade årsanmälningar. Du ser också det aktuella försäkringsskyddet och betalningssituationen.


I nättjänsten för företag kan du sköta företagets ärenden

  • Du ser vilka försäkringar företaget har och hur mycket de kostar.
  • Du kan göra ändringar i försäkringsskyddet och uppdatera kunduppgifterna.
  • Du kan även skicka oss företagets uppgifter för nätfakturor via Sänd meddelanden.
  • Du kan göra löneanmälan för arbetsolycksfallsförsäkringen.
  • Du kan skriva ut giltighetsintyg.
  • Du kan göra skadeanmälan och söka ersättning.
  • Du kan anmäla ett arbetsolycksfall med ett försäkringsintyg.

Gör webbtjänstavtal nu

Ta nättjänsten i bruk!

Läs mer

Toimisto

BORTTAPPADE KODER ELLER LÖSENORD TILL LOKALTAPIOLA

Kontakta huvudanvändaren i ditt företag. Huvudanvändaren kan aktivera koden igen. Du kan igen logga in på tjänsten och skapa ett nytt lösenord. Du kan också alltid logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.


Försäkringsärenden på nätet

Försäkringsärenden

Du kan granska dina öppna fakturor i nättjänsten och vid behov be om mera betalningstid. .

Ansökan om ersättning

Det går oftast snabbast att ansöka om ersättning i nättjänsten.  Skadeanmälningarna är färdigt förhandsifyllda.